BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten.

SLIK GJØR DU

 1. Sett frem fem stoler eller marker fem sitteplasser ute.
 2. Velg fem frivillige som skal representere ord fra historien. Det være lurt å skrive ut og klippe opp arket med ord som du finner under ressurser, sånn at deltakerne kan huske på hvilket ord de har. Ordene er:
  • mangfold
  • fellesskap
  • inkludering
  • vennskap
  • støtte
 3. De fem frivillige skal sette seg på stolene eller de markerte sitteplassene, mens resten av gruppen sitter sånn at de kan se de fem frivillige. Det må være godt med plass rundt der de frivillige sitter. 
 4. Les historien om Mangfoldsbyen.
 5. Hver gang et av ordene mangfold, fellesskap, inkludering, vennskap eller støtte nevnes, må den frivillige som har ordet løpe rundt stolene eller sitteplassene én gang før de setter seg på plassen sin igjen. 
 6. Aktiviteten blir morsommere når flere løper ofte eller når flere løper samtidig, men pass på å gi de frivillige litt tid til å komme tilbake til plassene sine. Jo fortere du leser, jo flere frivillige må løpe samtidig.
 7. Etter at aktiviteten er ferdig kan dere gjerne snakke litt sammen om historien og ordene som ble brukt. Hva betyr ordene for dere?

UTSTYR

 • fem stoler eller fem markerte sitteplasser
 • lapper med ord til deltakerne