I denne leken er alle speiderne atomer som virrer rundt, bruker peke- og langefingre til følehorn og lager summeluder. En leder roper ut et tall, og nå skal atomene danne molekyler, eller grupper på størrelse med tallet lederen roper. De som ikke klarer å finne en gruppe er ute av leken. Så skal atomene virre rundt igjen til lederen roper et nytt tall. Leken fortsetter til det er fire atomer igjen, disse har vunnet leken.

For å gjøre det litt vanskeligere kan man bestemme at ingen får være i gruppe med noen de var sammen med forrige runde.