BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Tildel speiderne et atom hver (for eksempel hydrogen, karbon, oksygen og nitrogen)
  2. Speiderne starter med å virre rundt på et bestemt område mens de lager summelyder og bruker peke- og langefingerne som følehorn.
  3. En leder roper ut et tall. 
  4. Nå skal atomene danne molekyler eller grupper på størrelse med tallet lederen roper opp. 
  5. De som ikke klarer å finne en gruppe er ute av leken. 
  6. Atomene begynner å surre rundt igjen til lederen roper opp et nytt tall. 
  7. Leken fortsetter til det er fire atomer igjen, disse har vunnet leken. 

TIPS: For å gjøre leken litt vanskeligere kan dere bestemme at ingen får være i gruppe med noen de var på gruppe med i forrige runde. Dere kan også ha som bonus at de som vet hvilket molekyle atomene danner får komme inn i leken igjen. 

Har dere jobbet litt med molekyler kan lederen i stedet for å rope opp tall, rope opp navnet på ulike molekyler som speiderne/atomene skal danne. (For eksempel dannes vann >H2O< av 1 oksygenatom og 2 hydrogenatomer).


 

UTSTYR

  • Et åpent område å leke på
  • En leder som kan rope opp tall
  • Eventuelt periodesystemet på en lapp for å sjekke hvilke atomer molekylene danner