BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Finn et åpent område dere kan leke på. Området bør være omtrent 10 meter langt og noen meter bredt.
 2. Legg ut 40 flaskekorker på området. Pass på at alle korkene ligger med samme side opp.
 3. Del speiderne inn i to lag med 4-6 spillere på hvert lag.
 4. Lag A deler seg i to grupper og stiller seg på hver sin ende av banen og en spiller fra lag B stiller seg på midten av banen. 
 5. Lag A skal kaste en ball til hverandre fire ganger. Samtidig skal spilleren fra lag B snu så mange korker som mulig.
 6. Når lag A har kastet ballen til hverandre fire ganger, skal de prøve å treffe spilleren fra lag B.
 7. Hvis spilleren fra lag B blir truffet, bytter hen plass med en annen spiller fra lag B som skal løpe inn på banen og fortsette å snu korkene.
 8. Lag A skal kaste ballen til hverandre fire nye ganger, og prøve å treffe den nye spilleren fra lag B med ballen. Hvis spilleren fra lag B blir truffet, bytter hen med en ny spiller fra laget sitt.
 9. Hvis spillerene fra lag B rekker å snu alle korkene før alle spillerne på laget har blitt truffet av ballen, får lag B poeng. Hvis alle spillerne på lag B blir truffet før alle korkene er snudd, får lag A poeng. 
 10. Lagene bytter plass og spillet begynner på nytt. Husk å snu korkene sånn at alle ligger samme vei igjen før dere starter.
 11. Spillet varer en bestemt tid eller avsluttes etter et bestemt antall runder eller poeng som dere avtaler på forhånd.
   

TIPS: Det går fint an å bruke andre ting enn flaskekorker, for eksempel spillekort eller laminerte brikker med ulik farge på hver side. Det viktigste er at dere lett skal kunne se om de er snudd til riktig side.
 

UTSTYR

 • Ball
 • 40 flaskekorker eller lignende