Leken foregår på et område som er omtrent 10 meter langt. Speiderne deles i to lag, med 4-6 spillere på hvert lag.

Lag A deler seg i to grupper som står på hver sin ende av banen. En spiller fra lag B stiller seg på midten av banen. Her ligger også 40 flaskekorker, alle må ligge med samme side opp. 

Lag A skal nå kaste ball til hverandre fire ganger. I det de starter begynner spilleren fra lag B å snu korkene så raskt som mulig. Når lag A har kastet til hverandre fire ganger skal de prøve å stikke spilleren fra lag B. Blir denne stukket bytter h*n plass med en annen spiller fra lag B som kommer inn og fortsetter å snu korkene, mens lag A fortsatt skal forsøke å stikke. 

Hvis spilleren fra lag B rekker å snu alle korkene før h*n blir stukket får lag B poeng, hvis alle spillerne fra lag B har vært på banen og blitt stukket uten at alle korkene er snudd på lag A poeng. Deretter bytter lagene plass, og spillet begynner på nytt. Husk å snu på korkene så alle ligger samme vei igjen. Spill i en bestemt tid, eller til et lag får et bestemt antall poeng.

Det går fint an å bruke andre ting enn flaskekorker, for eksempel spillkort, eller laminerte brikker med ulik farge på hver side. Det viktigste er at man lett skal kunne se om de er snudd siden runden startet.

UTSTYR

  • Ball
  • 40 flaskekorker