BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres oppdagere for at det skal bli så spennende og morsomt som mulig.

DETTE BØR DERE GJØRE

Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere. 

 1. Finn ut hva rovdyr, byttedyr og planteetere er. 
 2. Lær hvordan ulv, gaupe, jerv, brunbjørn og kongeørn ser ut og hvordan sporene deres ser ut.
 3. Gå en tur i nærområdet og let etter dyr og dyrespor. Hvor mange forskjellige finner dere? 
 4. Finn ut hvilke gnagere som finnes i Norge. 
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.

 • Hør et eventyr eller sagn om et dyr. 
 • Finn ut hva forskjellen mellom dagdyr og nattdyr er. Klarer dere å komme med noen eksempler? 
 • Besøk en åpen gård, en dyrepark eller et annet sted dere kan se på ulike dyr.
 • Besøk et naturhistorisk museum. 
 • Lær om hvorfor noen dyr har sommer- og vinterpels, og hvorfor noen dyr går i vinterdvale. Kom gjerne med eksempler. 
   

Hvis dere vil ha hjelp til å gjennomføre merket, kan dere bruke møteforslaget: Dyr.

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken.