Obligatoriske krav:

  1. Kjenne tre forskjellige dyrespor (fotavtrykk).
  2. Kjenne fem forskjellige ville dyrearter som finnes i Norge.
  3. Finne tre forskjellige ting i naturen som er dyremerket (avspiste kongler, bark, fjær, ekskrementet og lignende).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Besøke en dyregrav/fangstgrav, og vite hva den ble brukt til.
  • Lære mer om et av dyrene dere har funnet spor fra.
  • Lage en gipsavstøpning av et dyrespor.
  • Lage en samling med andre speidere av det dere har funnet av dyrespor og dyremerket materiale.
  • Kunne et eventyr eller en sang om dyr.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken