Obligatoriske krav:

  1. Vite forskjell på rovdyr (kjøtteter), byttedyr og planteeter.
  2. Kjenne de fire store rovdyrene vi har i Norge.
  3. Kjenne tre forskjellige gnagere som finnes i Norge.
  4. Kjenne tre forskjellige dyr du kan se i ditt nærmiljø og lære litt om dem.

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Besøke en dyregrav/fangstgrav, og vite hva den ble brukt til.
  • Kjenne til tre dyr som har sommer- og vinterpels og 3 dyr som går i vinterdvale.
  • Hva er forskjell på dagdyr og nattdyr. Nevn tre dyr som er nattdyr.
  • Kunne et eventyr eller en sang om dyr.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken