Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.
Forslaget inneholder aktiviteter dere kan gjennomføre for å ta merket.

BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 

OBLIGATORISKE KRAV

 1. Vite forskjell på rovdyr (kjøtteter), byttedyr og planteeter.
 2. Kjenne de fire store rovdyrene vi har i Norge.
 3. Kjenne tre forskjellige gnagere som finnes i Norge.
 4. Kjenne tre forskjellige dyr du kan se i ditt nærmiljø og lære litt om dem.
   

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre ett av følgende krav: 

 • Besøke en dyregrav/fangstgrav, og vite hva den ble brukt til.
 • Kjenne til tre dyr som har sommer- og vinterpels og 3 dyr som går i vinterdvale.
 • Hva er forskjell på dagdyr og nattdyr. Nevn tre dyr som er nattdyr.
 • Kunne et eventyr eller en sang om dyr
   

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken.