Obligatoriske krav:

  1. Fiske selvstendig på haik og sløye sin egen fangst.
  2. Kjenne igjen minst 10 ulike fiskeslag man kan fiske i Norge
  3. Kunne nasjonale og lokale regler for fiske.
  4. Tilberedt fisk på grill, grue eller kokegrop.
  5. Kunne en fiskeknute.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene: