Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.
Møteforslaget førstehjelp i Eventyrskogen finner du her.
Forslagene inneholder aktiviteter dere kan gjennomføre for å ta merket.

BESKRIVELSE AV MERKET

På denne siden finner du krav til aktivitetsmerket. Merkekravene er kun veiledende, tilpass gjerne kravene til egen gruppe og patrulje. 

OBLIGATORISKE KRAV

 1. Kunne nødnummeret  1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
   

VALGFRIE KRAV

I tillegg kan dere gjøre to av følgende krav: 

 • Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.
 • Vite hvor førstehjelpssakene er tilgjengelige under speidermøtet.
 • Gjøre en «hjemmekontroll». Finne ut hvor førstehjelpsutstyret er hjemme og i foresatte sin bil.
 • Få besøk eller gå på besøk til noen som jobber med syke mennesker (f.eks ambulanse, lege, sykepleier, sykehjem).
   

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken