Obligatoriske krav:

  1. Kunne nødnummeret  1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
  2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
  3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
  4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.
  • Vite hvor førstehjelpssakene er tilgjengelige under speidermøtet.
  • Gjøre en «hjemmekontroll». Finne ut hvor førstehjelpsutstyret er hjemme og i foresatte sin bil.
  • Få besøk eller gå på besøk til noen som jobber med syke mennesker (f.eks ambulanse, lege, sykepleier, sykehjem).

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken