Obligatoriske krav:

  1. Være med å arrangere en større førstehjelpsøvelse i gruppe og/eller krets for rovere og ledere. Øvelsen skal ha fokus på håndtering av flere pasienter og lederrollen i akutte situasjoner. Avhold gjerne en øvelse sammen med nødetatene lokalt eller medlemsorganisasjon av Norsk Førstehjelpsråd eks. Røde Kors, Forsvaret, Norsk Folkehjelp etc..
  2. Gjennomføre kurset ”Førstehjelpskurs for speiderledere” arrangert av KM og NSF eller tilsvarende kurs.

”Punkt 2 kan fravikes om man har gjennomført førstehjelpskurs med en varighet på over 20 timer arrangert av en organisasjon underlagt Norsk Førstehjelpsråd. Eks Røde Kors, Forsvaret, Norsk Folkehjelp etc.”

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken