BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

  1. Ta eller ha tatt aktivitetsmerke Førstehjelp for rovere. 
  2. Vær med på å arrangere en større førstehjelpsøvelse for rovere og ledere. Øvelsen bør inneholde håndtering av flere pasienter og lederrollen i akutte situasjoner. Arranger gjerne sammen med for eksempel lokale nødetater, Røde kors, Forsvaret eller Norsk Folkehjelp. 
  3. Gjennomfør Førstehjelpskurs for speiderledere arrangert av KFUK-KFUM-speiderne eller Norges Speiderforbund, eller gjennomfør et annet tilsvarende førstehjelpskurs. 
     

Dersom dere har gjennomført et førstehjelpskurs med en varighet på over 20 timer arrangert av en organisasjon som er underlagt Norsk Førstehjelpsråd, for eksempel Røde kors, Forsvaret eller Norsk Folkehjelp, kan dere se bort fra punkt 3.

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

  • Delta på skredkurs. 
  • Delta på organisert søk etter en savnet. 
     

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken