Obligatoriske krav:

  1. Kunne orientere kartet ved hjelp av kompass, via terrenget og solen.
  2. Finne og vise at de har forståelse for hva målestokken, ekvidistanse og høydekurver betyr på et kart.
  3. Ta ut en kompasskurs til en post, og finne denne.
  4. Kjenne minst 15 ulike karttegn.
  5. Delta på o-løp i speidergruppa som vandrer.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Lage en ARTOT (Avstand, Retning, Terreng, Oppfang, Tid) til en post du skal finne.
  • Lage kart over et lokalt område basert på observasjon, egne målinger og/eller flyfoto.
  • Delta på en dagstur eller overnattingstur med eget kart, og vise god forståelse for hvor man befinner seg på kartet underveis på turen.
  • Lage ditt eget kompass.
  • Bruke GPS på tur.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av bronsegraden i gradsprogrammet. 

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.