Landsting 2021 vil bli gjennomført digitalt 16.-18. april i Google Meet og voteringssystemet GoPlenum. Landsstyret har vurdert ulike løsninger for gjennomføring av landsting. Med utgangspunkt i smittesituasjonen, myndighetenes retningslinjer, aktuelle saker til behandling og organisasjonens behov, er det nå bestemt av landstinget skal gjennomføres digitalt. 

Det blir derfor  ingen fysisk samling i Ålesund i april, men vi tror vi skal klare å legge til rette for gode diskusjoner, behandle viktige saker for organisasjonen og velge nytt landsstyre innenfor gode og hyggelige rammer. 

Google Meet og GoPlenum

Alle kretser og delegater må sette seg inn i verktøyene som skal brukes i forkant av årets landsting, og teste disse på den PCen, mobilen eller nettbrettet som skal brukes under møtet. Mer informasjon om Google Meet og GoPlenum kommer på landsting.no.

En uke før landsting vil delegatene få delta på en testgjennomgang der alle får testet Google Meet og GoPlenum, de ulike verktøyene i programmene, og sjekket lyd og mikrofon i hodetelefoner. Det er viktig at alle logger på med de enhetene som dere skal bruke på landsting. 

Hva er landsting? 

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes blant annet strategi, endringer i lovverket, godkjenning av langtidsbudsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. 

Delegat på landsting

Har du lyst til å delta, må du velges som delegat på kretsens årsmøte. Grunnreglenes § 8.2 fastsetter hvor mange fra hver krets som reiser med stemmerett til landsting. Bli med på å forme organisasjonens framtid!

Landstingsaker

 • Landstinget vil blant annet diskutere følgende saker (oppdatert 25.1.2021): 
 • Strategi 2020-2025 – Rundt våre leirbål er det plass til alle
 • Speiderløftet - forslag til endring i speiderløftet. (saksgrunnlag sendt til kretsene i uke 4)
 • Endringer i grunnregler og organisasjonsbestemmelser. 
 • Saker innsendt av kretsene:
  • Speiderløftet - Sunnmøre KFUK-KFUM-speidere
  • Ny enhet - Helgeland KFUK-KFUM-speidere
 • Saker innsendt av rovertinget og patruljeførertinget. 
 • Valg av nytt landsstyre, kontrollkomité og valgkomité. 
 • En fullstendig oversikt over saker til landsting finner du under arrangementet.