Europastyret i KFUK (European YWCA), er satt sammen av kvinner fra hele Europa og kjemper for jenters og kvinners rettigheter og posisjon i alle deler av samfunnet. Målsetningen er å utvikle kvinnelige ledere over hele verden for å jobbe for menneskerettigheter, helse, sikkerhet, verdighet, frihet, rettferdighet og fred for alle mennesker. KFUK bygger på kristne prinsipper.

Speider hele livet 

Marta begynte i speideren allerede som 6-åring.  – Jeg har alltid trivdes veldig godt i organisasjonen og føler jeg har vokst sammen med den og tatt med meg mye videre inn i for eksempel arbeidslivet. 

‒ Som barn var det tilhørigheten og de lokale aktivitetene jeg satte størst pris på. Jeg reflekterte ikke så mye over organisasjonstilhørelsen da, da var jeg først og fremst speider og trivdes med det. Men etter hvert har jeg gradvis kommet inn i strukturen og sett det unike samarbeidet nasjonalt og internasjonalt. 

Fra landsstyre til Europastyre

– Jeg har hatt to lærerike perioder i Landsstyret i KFUK-KFUM-speiderne i Norge, hvor jeg blant annet har vært ansvarlig for KFUK- og KFUM-samarbeid på ulike nivå. Jeg føler meg klar til å gå videre og synes dette er en spennende vei å gå! 

Hva gleder du deg mest til å jobbe med i ditt nye verv?

– Bryte ned maktstrukturer, løfte kvinner og jenter i Europa, og generelt bidra inn i et variert og spennende likestillingsarbeid, sier Marta engasjert. ‒ Et viktig arbeid, som jeg er glad for at vi gjennom medlemskapene i verdens og europeisk KFUK er en del av.

Marta ønsker å øke nettverksbygging i Europa, utforske forskjellene og likhetstrekkene mellom landene og dele erfaringene. – Det er så flott å se hvor mangfoldig Europa er og at vi kan lære, samarbeide, knytte kontakter og synliggjøre nettverket på tvers av landene. Og gradvis øke bevisstheten om KFUK-tilhørelsen ut i de lokale enhetene. Samtidig som at de for eksempel har helt andre utfordringer enn oss i Øst-Europa, betyr ikke det at vi ikke skal kunne stå samlet. Har de et kult program i Polen, kan vi dele det med resten av Europa. Jeg gleder meg derfor skikkelig til å begynne å se og jobbe med også mer konkret-KFUK-arbeid! 

Demokratibygging og utvikling av unge ledere

I KFUK-KFUM-speiderne har vi et Lederstiprogram som er et godt verktøy for å ta vare på lederne våre, bistå de underveis og engasjere de til å gå videre. 

I speideren ønsker vi å hjelpe barn og unge med personlig utvikling og til å bli gode ledere.  I disse dager produseres det et spill, demokratispillet, som sendes ut til speidergruppene over hele landet. Her løftes frem viktigheten av at barn og unge får forståelse for- og får delta i demokratiske prosesser.

50 år i år og mange planer fremover!

I år feirer Europeisk KFUK 50 år. – Det er fint å ta med oss det historiske aspektet og å ha noe å feire, samtidig som vi skal og trenger å utvikle oss.  Endring er litt skummelt noen ganger, men jeg gleder meg til å endre for å samarbeide bedre og dele på Europaplan. Det er så utrolig mye bra der ute- og vi kan få det til!

Vi ønsker Marta lykke til og ser frem til å følge henne på veien videre.