Nordisk samarbeid

Hvert tredje år, kristihimmelfarts-helgen, samles representanter for de nordiske speiderforbundene til en konferanse for å lære av hverandre, bli kjent og bli enige om hvordan de kan samarbeide videre. Alle de nordiske forbundene bidrar til programmet med å holde workshop, gjennomføre fellesøkter og ha innslag i kveldsaktiviteter. Du kan lese mer om programmet og workshop-ene på: nsk21.scout.no.

De nordiske landene bytter hvert tredje år på å ha ansvaret for det nordiske samarbeidet og konferansen. Norge har vært ansvarlige siden 2019, og neste år er det Færøyene som tar over.

Planleggingen av konferansen

Prosjektgruppen begynte planleggingen av konferansen i slutten av 2019, men når pandemien kom måtte planene endres. I starten av 2021 ble det bestemt at konferansen måtte foregå digitalt, men at de landene som hadde mulighet til å samles skulle gjøre det. 

En stor del av konferanser er den uformelle delen av programmet, noe man ofte mister på  digitale arrangementer. Dette ønsket prosjektgruppen for konferansen å løse på en annerledes måte, og bestemte å teste ut Gather.town.

Gather.town - et digitalt møtested

Gather.town er en digital plattform der man går rundt som en liten karakter og når man kommer i nærheten av en annen karakter kan man prate sammen med vanlig webkamera og mikrofon. På denne måten kunne deltakerne møte hverandre mens de “gikk” mellom møter, workshopper og kveldsaktiviteter. Prosjektgruppen laget også leirbål utendørs, skjulte passasjer og et spillerom der deltakeren kunne velge et bord og spille sammen. Det var til og med mulig å danse, noe flere deltakere gjorde lørdag kveld.

Noen var nok litt skeptiske til å innføre nok et nytt sted på internett, men Gather.town var overasende lett å bruke både som arrangør og deltaker. Flere mente at det løftet arrangementet fra å bare sitte foran skjerm til at man faktisk kunne interagere fritt med andre.

Programmet

Programmet var delt i fellesøkter og workshops. I fellesøktene fikk hvert land presentere seg selv, diskutere hvordan man skal jobbe videre med arrangementene og samarbeidet. Konferansen hadde to hovedtalere: 

  • Silja Markkula, president i European Youth Forum, minnet om hvordan hennes internasjonale reise startet på den nordiske speiderkonferansen, og hvor viktig det er å samarbeide for å støtte og styrke hverandre. Hør på Silja Markkula sin tale (fra min. 17).
  • Solveig Schytz, stortingsrepresentant og tidligere speidersjef i Norges speiderforbund, som fortalte om hvordan en setning fra nordisk speiderkonferanse 2012 der hun var med som NSF sin speidersjef, satt spor i henne: “I fremtiden har vi bruk for mennesker som vil gjøre noe for andre”. Hun understreket viktigheten av å være samfunnsengasjerte som speidere, og forklarte hvorfor hun nominerte speiderne til Nobels fredspris. Hør på Solveig Schytz tale (fra min. 11.30).

Workshop-ene var delt inn i fem temaer: Organisasjonsutvikling, Program/trening, Samfunnsansvar, Bærekraftsmål og Internasjonalt. Delegatene valgte selv hvilke workshops de ville delta på, og fikk godt utbytte og inspirasjon.

En takk til

Konferansen ble gjennomført av Håvard Laache Otto, Knut Slettebak, Marthe Hellum, Oda Emilie Larsen i prosjektgruppa, og med Mats Vatne Grønseth på teknisk støtte. Bjarne Lohmann Madsen og Anette Monsen Londalen har også vært med å planlegge konferansen. 

Speiderens fellesorganisasjon (SpF) ønsker å takke frivillige i nordisk speiderkomite og prosjektgruppa for en inspirerende og engasjerende digital konferanse!