Lederne har kompetanse for å tilrettelegge for speidere med spesielle behov.

Spesielle behov kan være så mangt, og det kan være vanskelig å vite hvordan dere kan tilrettelegge best mulig. Med noen enkle grep kan dere få den kunnskapen dere trenger for bli trygge hvis behovet oppstår.

Tre steg

 • Diskuter i ledergruppen hva dere kjenner til og hva dere ønsker å lære mer om.
 • Meld dere på kurset "Barn med spesielle behov".
 • Se nettkurs tilpasset lederskap og håndtering av uønsket og utfordrende atferd.

Ressurser

Nettkurs om tilpasset lederskap.
Nettkurs om håndtering av uønsket og utfordrende atferd.

 

Lederne rådfører seg med og informerer foresatte dersom det oppstår vanskelige situasjoner på møter eller turer.

God dialog med speiderne selv og deres foresatte er viktig for å kunne planlegge og gjennomføre tilrettelegginger på en god måte.

Tre steg

 • Arranger foreldremøte for å bli kjent med foresatte i gruppa.
 • Bli enig om rutine for hvordan håndtere vanskelige situasjoner. Dette kan for eksempel være å sende melding til foresatte, ta en prat på slutten av møtet eller annet.
 • Tilpass aktivitetsnivået til antall ledere slik at dere har kapasitet til å håndtere situasjoner som oppstår.

Ressurser

Møteforslag foreldremøte ute
Møteforslag foreldremøte inne

 

I vår gruppe er det speidere som har behov for tilpasning.

Har dere speidere som har behov for tilpasning i deres gruppe? Dette kan være fysiske tilpasninger, diettbehov, sosial tilrettelegging eller annet.

Tre steg

 • Meld dere på kurset "Barn med spesielle behov".
 • Snakk med speideren om hva som kan gjøre det enklere å delta på møter og turer
 • Snakk med foresatte om hva som kan gjøre det enklere for speideren å delta på møter og turer
   

Lederne rådfører seg med hverandre dersom de er bekymret eller trenger støtte i vanskelige situasjoner.

Alle ledere kan trenge hjelp med å få avklart store eller små spørsmål i løpet av tiden de er i gruppen. Derfor er det viktig at de vet hvem de kan spørre om hva, og at det er lav terskel for å be om hjelp.

Tre steg

 • Diskuter i ledergruppen hva dere kan gjøre for å sammen bli trygge på hvordan dere håndterer vanskelige situasjonen.
 • Spør andre ledere i kretsen om deres erfaringer.
 • Kontakt forbundet.
   

Hos oss opplever speiderne læring, mestring og tilhørighet

For å sørge for at alle skal oppleve læring, mestring og glede, kan det være behov for å gjøre tilpasninger i opplegg eller å prøve seg frem for å finne gode aktiviteter som alle kan være med på.
 

Tre steg

 • Utforsk aktivitetsbanken. Her finnes over 1600 leker, aktiviteter og møteforslag.
 • Ta med speiderne i planleggingen. Ved å la dem påvirke hva dere gjør på møtene er det lettere å passe på at aktivitetene treffer alle.
 • Spill aktivitetsmerkebingo for å utforske bredden i speideren. Kanskje finner dere et merke dere ikke visste fantes?

Ressurser

Aktivitetsmerkebingo

 

Lederne deler erfaringer om hvordan å forebygge og stoppe uønsket oppførsel.

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal håndtere uønsket oppførsel den første gangen det skjer. Dersom lederne diskuterer tanker og erfaringer i forkant blir det lettere å vite hva man skal gjøre hvis speiderne viser uønsket oppførsel.

Tre steg:

 • Se nettkurset håndtering av uønsket og utfordrende atferd 
 • Bruk tid på dette på et av ledermøtene deres. Hvordan kan dere støtte og hjelpe hverandre hvis det oppstår vanskelige situasjoner?
 • Diskuter oppførsel og handlinger med speiderne. Bli enige om felles kjøreregler så alle er inneforstått med hvordan man skal være på speideren.

Ressurser:
Nettkurs "Håndtering av uønsket atferd".

 

Hos oss er det tydelig struktur på møter og turer, som skaper trygghet og forutsigbarhet for speiderne.

Faste rammer og rutiner gjør det lettere for både speidere å ledere å komme inn i "speider-modus".

Tre steg:

 • Bli enige om noen faste rutiner for start og avslutning av møtene. 
 • Bli enige om et tegn eller signal dere kan bruke for å samle speiderne.
 • Send ut informasjon i god tid før møter og turer. 

 

Hos oss får speiderne positive tilbakemeldinger når de bidrar til fellesskapet.

Personlig utvikling er både en av våre verdier og en del av speidermetoden. For å hjelpe speiderne å utvikle seg er det viktig at de får høre det, også når de gjør noe bra. Prøv å legge merke til positive ting alle speiderne gjør, og si det til dem.

 

Lederne våre ser både de som krever mye oppmerksomhet og de som faller utenfor det sosiale fellesskapet.

I de fleste grupper og vennegjenger er det noen som av ulike grunner er ekstra synlige eller krever ekstra oppmerksomhet. Dette kan føre til at andre faller utenfor eller ikke får den oppmerksomheten de trenger. Ved å være bevisst dette kan dere bidra til at alle speiderne og lederne deres føler seg sett.

Tre steg:

 • Hils på alle speiderne når de kommer og når de drar. 
 • Vær bevisst hvem du gir oppgaver og velger som frivillig. Kanskje ikke den som er først opp med hånda hver gang er den som alltid skal velges?
 • Pass på at aktivitetene er store nok for alle så ikke det bare er de som er mest "på" som får gjort ting.
   

Rundt våre leirbål er det plass til alle, også de med spesielle behov.

Vår visjon er at "Rundt våre leirbål er det plass til alle". Det betyr at alle skal være velkomne akkurat som de er.

Tre steg:

 • Gjennomfør strategimerket med enheten eller gruppen.
 • Diskuter visjonen med speiderne. Hva tenker de om at alle skal ha plass rundt leirbålet? Har de noen tanker om hvordan vi kan gjøre det enda enklere for nye å slippe til?
 • Legg opp til en åpen dialog med foresatte.

Ressurser:
Møteforslag: Ta med strategien til speidergruppa