Vi har fått nye speidere i år 

Det er en absolutt nødvendighet å ha en jevn strøm av nye medlemmer. Ikke bare må det til for å holde på gruppestørrelsen, men for å unngå «hull» i årskullene, slik at dere unngår å plutselig stå uten patruljeførere. Dessuten, jo flere medlemmer du har, jo flere muligheter har gruppen til å finne på kule aktiviteter og prosjekter. 

Tre enkle vervetips: 

 • Be med en venn! Bestill vervekort fra forbundskontoret og gi et par til alle speiderne, som de kan gi til sine venner. 
 • Reklame i nærmiljøet: Spør om du kan henge opp plakater i menighetens lokaler eller på nærbutikken. Legg ut et innlegg på Facebook og snakk med venner og kjente. 
 • Kontakt kommunen. Mange kommuner har lister over organisasjoner og aktiviteter som holder til i kommunen. Få speideren på listen så flere får muligheten til å delta. 
   

Vi rekrutterer aktivt nye medlemmer 

Kommer speiderne av seg selv, eller må dere gjøre en innsats for å få dem? Noen grupper er så heldige at de får medlemmer uten å ha særskilte rekrutteringstiltak. Det er kjempeflott, men man bør likevel gjøre en liten innsats, for plutselig kan det endre seg. Dersom man ikke får inn nye medlemmer vil man få problemer med å få gjennomført arrangementer. Det blir mer arbeid for lederne, og gruppen vil før eller siden dø ut. Det er derfor helt nødvendig å ha et jevnt tilsig av nye medlemmer. 

Tre enkle vervetips: 

 • Be med en venn! Bestill vervekort fra forbundskontoret og gi etpar til alle speiderne som de kan gi til sine venner 
 • Reklame i nærmiljøet; Spør om du kan henge opp plakater i menighetens lokaler eller på nærbutikken, legg ut et innlegg på facebook og snakk med venner og kjente 
 • Kontakt kommunen. Mange kommuner har lister over organisasjoner og aktiviteter som holder til i kommunen. Få speideren på listen så flere får muligheten til å delta 
   

Vi har god kjønns- og aldersfordeling blant medlemmene 

Det er lettere å skape en god atmosfære for alle speiderne om det er cirka like mange gutter som jenter i gruppen. Ta en titt på medlemslisten. Er det stor overvekt av gutter eller jenter? Er det noen alderstrinn det er veldig få i? Da kan det være noe bør gjøres. Det er en fordel å ha en viss balanse for sammensetningen så man har nok PFer for patruljebarna og motsatt. Dette gjelder også ledere, så både gutter og jenter har gode rollemodeller. Det kan også være lettere for speiderne å ta opp problemer med ledere av samme kjønn. 

Tre trinn til bedre balansert medlemsmasse: 

 1. Finn ut av sitasjonen. Hvilken alder/kjønn er det underskudd av? 
 2. Finn ut av årsakene til mangelen. Spør de som er igjen om hvorfor de andre har sluttet (om det er tilfelle) og hva som er morsomt for dem å gjøre slik at man får med flere. 
 3. Bruk det du har funnet ut av til å drive målrettet rekruttering, og ta det med deg videre så dere ikke kommer i samme sitasjon igjen.
   

Vi har en plan for hvordan nye medlemmer skal tas imot 

Speidermiljøet kan være nytt og rart for de som kommer inn for første gang. Det er derfor viktig å passe på at alle får en god velkomst og kommer fort inn i gjengen, så de ikke slutter med en gang de har kommet inn døren. Dette gjelder både voksne og barn, og er like viktig ved overgang til en ny aldersgren / patrulje som når man er på sitt aller første møte. 

Tre tips for mottak av nye medlemmer: 

 • Finn en bestevenn! Dersom dere får et helt nytt medlem kan det være en god idé å la en av de andre speiderne som er godt etablert få ekstra ansvar for å få den nye speideren med i leken. 
 • Send velkomstepost til foresatte med kontaktinformasjon til barnets leder og praktisk info om speideren, samt vedlagt terminliste. Da får de foresatte vite det de trenger, og de har noen å kontakte dersom det skulle bli behov. Dette er spesielt lurt hvis speideren begynner midt i semesteret og ikke får vært med på foreldremøte.  
 • Ha foreldremøte på starten av hvert år, hvor dere introduserer dere selv for speiderne og deres foreldre, forteller litt om året og gir informasjon om speideren. Se tips for gode foreldremøter her 

 

Ressurser:

Brevmal til nye speidere:

Møteforslag foreldremøte ute

Møteforslag foreldremøte inne

Kort presentasjon om speideren:

Eksempel på velkomstepost til nye medlemmer

Informasjon om deltagerfond og utstyrfond

Rollebeskrivelser for ledere

Vi tilpasser aktiviteter så alle kan være med 

Alle speidere kommer fra forskjellige hjem, og har ulike forutsetninger for å delta på aktiviteter. For noen kan transport være en utfordring. For andre kan det være økonomi, nedsatt funksjonsevne eller kommunikasjon. Det kan være vanskelig å legge til rette for absolutt alle, men ved å gjøre noen enkle grep kan man få med flere. 

Tre tiltak for bedre deltagelse: 

 • Spør speiderne og deres foreldre om de har noen hindringer. Informer om deltagerfondet og utstyrsfondet. Tenk gjennom aktivitetene dere har dette semesteret. Er det noe som kan medføre utfordringer? Dette kan for eksempel være oppmøtested som gjør det nødvendig med bil eller møter som koster ekstra penger. Ta en vurdering på hvordan dette kan tilpasses, for eksempel ved å organisere fellestransport.  
 • Pass på at beskjeder kommer frem. Går informasjonen kun via Facebook kan det være en utfordring dersom det er noen foresatte som ikke er der. Spør hva som funker for flest. For noen kan det være lettere å få viktig informasjon på sms eller e-post fremfor sosiale medier. 
 • Informer om forbundets deltagerfond og utstyrsfond.

Ressurser: 
Utstyrsfond
Deltagerfond
Lederhåndboken side 62-63 og 72-73 
AlleMed - et verktøy laget av Nasjonal Dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge (NDFU)

Vi kjenner til hvor medlemmene kan få økonomisk støtte ved behov 

Sammenlignet med andre aktiviteter er speideren ganske rimelig, men det kan likevel bli en stor sum om man må betale for utstyr, turer og leirer i tillegg til kontingenten. Gruppen bør derfor gjøre det den kan for at flest mulig skal ha råd til å være med. 

Tre tips for rimeligere speiderarbeid: 

 • Se gjennom terminlisten. Er det mange dyre aktiviteter som dere tar ekstra betalt for? Ta en vurdering på hvilke aktiviteter dere skal fortsette med, og hva som kan gjøres for å senke kostnadene. 
 • Ha innsamlingsaksjon. Kanskje gruppen kan stille opp på dugnad for å samle inn penger til sommerleir eller styrke gruppens økonomi så egenandelen blir lavere? Eksempler på dette kan være vaffelsalg, dugnad hos nærbutikken eller salg av ulike produkter. Det er også mulig å spørre om midler fra menigheten eller andre aktører. 
 • Informer om forbundets utstyrsfond og deltagerfondet! 

Ressurser: 
Utstyrsfond
Deltagerfond

Vi har rom for å ta inn nye medlemmer 

Er det ledig plass dersom noen kommer og blir med? Hvis ikke, hvordan får vi til det? For noen grupper kan antallet ledere legge en begrensning på hvor mange nye speidere gruppen kan ta inn. Dersom dette er tilfellet bør gruppen prøve å rekruttere flere ledere, men en omorganisering av møtene kan også bidra til å få plass til flere. 

Tre tips for å få rom til nye medlemmer: 

 • Se hvordan møtene organiseres nå. Kan de gjennomføres på en enklere måte, slik at det trengs færre ledere for samme antall speidere? En stor speidergjeng kan også deles opp i mindre grupper for å bli mer håndterlig. 
 • Kan dere ha flere runder med speidermøter? Ved å dele opp enhetene i to kan dere for eksempel ha speidermøte annenhver uke for hver gruppe, slik at lederne har det samme møtet to uker på rad, en gang for hver gruppe. Et annet alternativ er å ha to møter på samme dag med det samme innholdet, for eksempel fra 18-19 og 19-20. 
 • Ha møteturnus. Dette er spesielt aktuelt for vandrertroppen, hvor man kan ha turnus på fire uker. Eksempel: Uke 1: Troppsmøte. Uke 2: Patruljemøte. Uke 3: Førerpatruljemøte. Uke 4: Patruljemøte. Da kan dere legge lederkabalen slik at alle lederne ikke trenger å være med på alle møtene, og dere kan dermed møte opp der det trengs. 
   

Våre møter er åpne for alle 

KFUK-KFUM-speidernes nye visjon er “rundt våre leirbål er det plass til alle”, og det er viktig at dette også gjelder ute i gruppene. Ved å være åpne og tilgjengelige er det lettere for utenforstående å bli kjent med speideren og hva vi tilbyr, og det blir lettere å få nye medlemmer. Ved å aktivt invitere folk med på møter kan det bli enklere for en gruppe å få med nye speidere og ledere. 

Tre tips for en mer åpen gruppe: 

 • Be eksisterende speidere og ledere om å invitere med seg en venn eller to på det neste møtet, eller ha et åpent møte hvert semester. Det er kanskje åpenbart for deg som leder at gruppen er åpen, men ofte må ting sies. Det kan også være en idé å oppfordre foreldre til å komme innom på slutten av møtet for å bli med på avslutningen, og ta en prat. Det er enklere å samarbeide med de man kjenner, og kanskje du finner noen som kan tenke seg å hjelpe til en gang iblant? 
 • Vær synlig! Det er vanskelig å bli med på noe man ikke vet finnes, og om gruppen har møter ute i skogen er det ikke alltid så lett for folk å bli klar over at det er en speidergruppe i nærområdet. For å bli mer synlige kan gruppen henge opp lapper og plakater i nærmiljøet, ha møter der hvor folk vandres, og publisere i sosiale medier, og i lokalavisen. Profilmateriell kan lånes fra forbundet, og vi kan også hjelpe din gruppe med hvordan dere blir mest mulig synlig. 
 • Bryt ned fordommene! KFUK-KFUM-speiderne har en kristen formålsparagraf, og mange kan dermed tro at vår speiderorganisasjon kun er for kristne familier. Forbundets prinsipp er “åpent medlemskap, kristent lederskap”, og vi er dermed åpne for alle – uansett om man er religiøs eller ikke. Pass på at speiderne, deres foresatte og nærmiljøet er klar over dette, så unngår du at potensielle medlemmer ikke blir med på grunn av at de ikke føler seg “kristne nok”.  Det kan også være lurt å forklare ritualene gruppen har, som opptagelse, andakt og speiderbønn da dette kan være fremmed for mange. 

Ressurser: 
Synlig speiding
Profilmateriell

Vår speidergruppe er et trygt sted for både speidere og ledere 

I speideren har vi mange kule aktiviteter, og vi bruker mye tid tett på hverandre. Dette skaper noe av den gode speiderstemningen, men det kan også føre til uønskede situasjoner. Pass på at alle er enige om felles regler. Dette gjelder både for knivbruk, språkbruk og klemming. 

Tips til hvordan å skape trygge rom: 

 • Snakk om temaet med jevne mellomrom. Hva er akseptabel oppførsel i deres gruppe? Hvem skal man si ifra til dersom en uønsket situasjon oppstår? Ta tak i problemstillinger før det utvikler seg, og ikke vær redd for å spørre andre ledere, eller kretsen, om råd.  
 • Les gjennom forbundets forslag til regler for speiderarbeidet. 
 • Pass på at alle over 18 år har gyldig politiattest og at alle ledere har gjennomført kurset «velkommen som speiderleder».

Ressurser: 
Regler for speiderarbeidet
Velkommen som leder

Vi er bevisste vår bruk av stammespråk og seremonier 

I speideren har vi mye stammespråk; ord som raier, trefoting, fettfelle og seremonier som flaggheis og opptagelser. Dette bidrar til å styrke speideridentiteten, men kan føles rart og uforståelig for nye medlemmer, ledere og deres foreldre. Pass på å forklar hva ting betyr, så alle blir inkludert. 

Tre tips til hvordan du jobber med speiderspråk: 

 • Forklar uttrykkene du bruker. Ikke ta for gitt at alle vet hva de betyr. 
 • Gå gjerne gjennom vanlige speideruttrykk med speiderne. Kanskje dere kan leke speiderord-memory?
 • Ikke bruk flere speiderord enn nødvendig i kommunikasjon med foresatte.