Kursøkt 1 - Lørdag kl 09.00 - 11.00

Introkurs for nye ledere
Introkurset er for deg som nylig har blitt leder, går fra rover til leder eller bare ønsker en oppfriskning. Kurset gjennomgår hva det vil si å være leder, tips og triks til en enklere lederhverdag, og ressurser og hjelpemidler du som leder har.

Hvor skal gruppa være om fem år?
Hvordan kan dere planlegge strategisk for speidergruppa og bruke de ressursene dere har, sette mål, og delegere og fordele ansvar? Denne økta passer for alle som har ambisjoner om å vokse og gi bedre speiding.

Barn med spesielle behov
Kursets formål er å gi deltakerne innsikt i hvordan å tilrettelegge for at alle barn og unge skal oppleve læring, mestring og tilhørighet i speideren. Kurset tar blant annet for seg hvordan å tilrettelegge møter, turer og leirer, hvordan å jobbe sammen i ledergruppa for å forebygge og stoppe uønsket atferd og samarbeid med foresatte.

Lederrekruttering
Kurset gjennomgår hvordan rekruttere, utvikle og lære opp nye ledere.  På kurset blir det satt av tid til at du kan jobbe med lederrekruttering for din gruppe.

Speiderarbeidet etter pandemien
Hvordan har pandemien påvirket speiderarbeidet og annen frivillig aktivitet? Hvilke muligheter har dukket opp, og hvordan kan speidergruppen styrke arbeidet? Disse og andre spørsmål er utgangspunktet for spennende diskusjoner i denne økten.

 

Kursøkt 2 - Lørdag kl 13.00 - 15.00

Tips & triks om markedsføring og rekruttering 
Dette kurset gjennomgår hvilke markedsføringsmuligheter du har for speidergruppen din. Nettsider, aktiviteter og sosiale medier blir demonstrert, og kommunikasjonsansatte er på plass for å hjelpe deg i gang med å sette i gang med arbeidet.

Lederrekruttering
Kurset gjennomgår hvordan man kan rekruttere, utvikle og lære opp nye ledere. På kurset blir det satt av tid til at du kan jobbe med lederrekruttering for din gruppe.

Inkludering og mangfold
Dette kurset tar for seg hvordan du kan drive et åpent og inkluderende speiderarbeid og nå ut til flere målgrupper enn i dag. Kurset holdes av Norsk Friluftsliv. 

Hvordan utvikle unge ledere
Ungt lederskap er en viktig del av speideren. Dette kurset tar for seg hvordan du kan bruke patruljemetoden, roverarbeidet og lederfelleskapet for å styrke gruppen og utvikle unge ledere.

Rekrutteringskurs
Dette kurset tar for seg grunnprinnsippne for rekruttering og inneholder det viktigste fra både leder- og speiderrekruttering. På kurset får du lære om hvordan markedsføre speidergruppen, invitere nye medlemmer og ledere og hvilke rekrutteringsverktøy forbundet har. 

 

Kursøkt 3 - Søndag kl 09.00 - 10.45

Lag en rekrutteringsplan
Rekruttering blir mer effektivt om det gjøres skikkelig! På dette kurset får du vite hvordan du kan lage en rekrutteringsplan for din egen gruppe, og du får tid til å begynne planleggingen. Delta gjerne på denne økten med andre fra din egen gruppe/krets.

Tips & triks om markedsføring og rekruttering 
Dette kurset gjennomgår hvilke markedsføringsmuligheter du har for speidergruppen din. Nettsider, aktiviteter og sosiale medier blir demonstrert, og kommunikasjonsansatte er på plass for å hjelpe deg med å sette i gang med arbeidet.

Lederstien
Ønsker du at det skal være attraktivt å være leder i din speidergruppe? Lederstien er et verktøy for å lede frivillige hos oss. Modellen viser hvordan vi kan dele opp det vi gjør i speideren i tidsavgrensede oppgaver, som vil gjøre det lettere å rekruttere nye og utvikle de lederne vi har.

Speiderprogram og ressurser
På dette kurset lærer du om speiderprogrammet og hvordan du kan bruke forbundets ressurser til å enkelt planlegge spennende møter og turer.

Lek og leirbål
Speiding er gøy! På dette kurset lærer du om hvordan du kan bruke lek i speiderarbeidet, hvordan planlegge et godt leirbål, og du får prøvd deg på en rekke nye leker og sanger.