Program for Lederkonferansen 2023

Fredag
09:00–17:00 - Roverkontaktsamling
16:00 - Innsjekk åpner
17:00 - Middag
19:30 - Programstart
20:30 - Kveldsavslutning og kakaosamling
21:15 - Kurslounge
22:00 - Spill og hygge

Lørdag 
07:00 - Frokost
07:30–8:00 - Morgentrim
08:45 - Flaggheis
09:00 - Fellesøkt: Mangfold og inkludering 
10:15 - Pause
10:30 - Fellesøkt: Grenser og gråsoner
11:30 - Lunsj
13:00–15:00 - Valgfri økt
15:00 - Pausebuffet - to go
15:15 - Aktiviteter (ulik oppstart for de ulike aktivitetene)
19:00–21:30 - Festmiddag med underholdning
22:00 - Kveldsgudstjeneste med Fredslysoverlevering
22:30 - Roverlounge (for rovere)

Søndag
07:00–09:00 - Frokost
07:30 - Morgentrim
08:45 - Flaggheis og kort info
09:00 - Torgtid og drop-in økter
11:00 - Pause og utsjekk
11:30 - Avslutning
13:00 - Lunsj
14:00 - Avreise

Endringer i programmet kan forekomme.