Priser for konferansen

  • Enkeltrom: 3 700 kr
  • Dobbeltrom: 2 700 kr
  • Trippeltrom: 2 400 kr
  • Dagpakke en dag: 680 kr
  • Dagpakke lørdag + søndag: 1360 kr

 

Betaling 
Etter påmeldingsfristen er ute vil du få tilsendt en e-post med informasjon om hvilke kursøkter du er påmeldt og den aktiviten du har fått plass på, og hvilken sum du må betale. Konferanseavgiften betales til 3000.16.88487. Merk innbetalingen med «navn» og «lederkonferansen 2021». Husk at du også må betale for aktiviteten hvis du har fått plass på en aktivitet som koster noe ekstra.

Romfordeling 
Hvis du har spesielle ønsker for hvem du vil dele rom med må du avtale med de aktuelle personene før du skriver opp vedkommende i påmeldingsskjema. Vi kan ikke garantere at vi oppfyller ønsket, men vil gjøre vårt beste.

Bindende påmelding
Påmeldingen er bindende, og hvis du melder deg av konferansen etter påmeldingsfristen 1.september får du dessverre ikke refundert konferanseavgiften. Blir du syk eller det oppstår noe annet som hindrer deltakelse må du kontakte din egen reiseforsikring. Ta kontakt med post@kmspeider.no hvis du trenger ytterligere dokumentasjon på din påmelding og betaling for konferansen. Dersom konferansen blir avlyst på grunn av myndighetspålakte restriksjoner, vil konferanseavgiften bli tilbakebetalt.

Frifond-støtte
Reise er ikke inkludert i prisen. Hvis gruppa i etterkant av arrangementet søker Frifond-støtte, vil 50% av deltakeravgiften (for dobbeltrom) og opptil 50% av reiseutgiftene bli refundert (maksimal Frifond-støtte er 3 000 kr for deltakelse og reise). Husk å søke før fristen 25.november 2021. 

Dagpakke
Hvis du bor i nærheten og ikke ønsker overnatting eller hvis du kun har mulighet til å delta på deler av konferansen kan du velge dagpakke. Dagpakke inkluderer deltakelse på kurs, kaffe, te, pausebevertning og lunsj. Aktiviteter, overnatting og middag/festmiddag er ikke inkludert. 

Deltakerfond
Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Deltakerfondet skal gjøre det mulig for barn og unge fra familier med lav inntekt å delta på våre arrangementer. Les mer og send inn søknad her.

Ikke medlem?
Hvis du ikke er medlem i KFUK-KFUM-speiderne må du betale et tillegg i prisen på 460 kr tilsvarende forbundskontingenten ut 2021. Dette gjelder ikke foresatte som har barn i KFUK-KFUM-speiderne. Medlemmer tilknyttet YMCA, YWCA, WAGGGS eller WOSM som for eksempel Norges Speiderforbund og Norges KFUK-KFUM betaler 100 kr i tillegg til konferanseprisen.