Krav til aktivitetsmerket Førstehjelp finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 
 

ÅPNING

Åpningsseremoni. Navneopprop.

ANDAKT

Lese bibelfortellingen, Den barmhjertige SamaritanLuk 10, 25-37.
Knytt innholdet i fortellingen til hvordan vi kan hjelpe andre hvis de har falt og slått seg (skrubbsår), kuttet seg (plastre) eller er bevisstløse.

AKTIVITET 1 - LÆRE NØDNUMMERET 113

Utstyr: Plakat med 1 1 3 

Nødnummeret: Hva er det?
Spør speiderne om de vet nødnummeret til ambulanse, om de har sett det på sykebilen.
Vis frem ark med 113. Speiderne sier nummeret i kor noen ganger
Når skal det brukes?
Snakker om når man skal ringe 113. Spør om noen har erfaringer med sykebil.
Se også aktiviteten Lær nødnummer.

AKTIVITET 2 - HVA SIER MAN

Utstyr: Kan være kjekt å has "leketelefoner". Gamle telefoner eller noe som kan være telefon.

Hva skal man si når man ringer 1-1-3.

Hvor – man er/ ulykken er.
Hva-som har skjedd.
Hvem- hvem ringer.
Be dem gjenta og ikke legg på. Man vil få hjelp og støtte gjennom telefonen også.
Øve på å ”ringe”. Gå sammen 2 og 2. En ringer og en tar telefonen.

AKTIVITET 3 - SMÅ SÅR

Utstyr: Ketchup, grus, vann på spruteflaske, gamle tøyfiller i små stykker til å rense med, plaster.

Kunne behandle skrubbsår og små kutt.
Lag et ”skrubbsår” på hånden eller kneet med litt jord, grus og ketchup som gnis på huden. Vis speiderne hvordan såret renses fra  midten av såret og utover. Tegn et risp med rød tusj (evt ketchup) og vis rengjøring av et kutt og sett på plaster.
Kuttsår blør seg oftest rene av seg selv. Hvis det er skitt i dem spyles de med rent vann.
Mindre sprikende sår lukkes ved å sette på plasterstrips på den ene siden av kuttet for så å trekke såret sammen og feste på den andre siden.

Lag gjerne en fortelling rundt det som skjedde - dramatiser hendelse og behandling. Noen har skadet seg og noen kommer for å hjelpe
Speiderne går sammen to og to, evt 3 og 3, og øver på hverandre.

AKTIVITET 3 - BEVISTLØS

Utsyr: Liggeunderlag og teppe/laken

En bevisstløs person er ikke i stand til å ta vare på seg selv og er ikke i stand til å holde luftveiene åpne. Hvordan finne ut om en person er bevisstløs?
Sjekke pusten, sikre frie luftveier, puster personen normalt?
Stabilt sideleie, holde personen varm, ring 1-1-3.
Vis speiderne gangen i dette med en markør mens man forklarer.
Vis behandlingen fra man sjekker bevisstløshet til man har ringt 1-1-3 en gang til.
Speiderne øver på dette 2 og 2 (en er markør, en førstehjelper, bytter på) mens man går rundt og veileder og ser om de gjør det riktig. Husk at personen må legges på noe og bres over. Selv om dere bare bruker et laken over og under vil oppdagerne lettere huske at peronen skal holdes varm, enn om dere bare sier det.

LEK

Doktorsisten. 
Ta leken midt i møtet slik at opopdagerne holder seg varme!
Akkurat som vanlig sisten, men nå skal speideren som «får» sisten holde sin ene hånd på det stedet han ble "slått", helt til han har greid å gi sisten til en annen. Blir det veldig vanskelig å løpe – kanskje fordi han må holde seg på ankelen e.l., kan den som har sisten bestemme at de andre også må holde hånden på sin ankel når de løper. Kan være lurt å avgrens området man kan løpe rundt på da det kan være vanskelig å bevege seg fort og langt.

Utstyr: 2 stokker og 2 jakker pr lag/patrulje

Bårestafett.
Lederne har laget en båre til hvert lag. Jakkebåre: Man trenger to stokker og 3 jakker pr båre. Ermene vrenges inn i jakkene, glidelås eller knapper lukkes igjen. Stokkene tres inn i ermene som ligger inni jakkene og den ”skadede” legges på båren. To, tre eller fire til å bære.
Laget ringer 1-1-3 og en leder tar imot beskjed. Når beskjeden er riktig, legges en oppdager fra laget på båren og de andre bærer den ”skadede” til sykehuset. Der bytter de den skadede og en ny ”skadet” bæres tilbake.

 AVSLUTNING

Del ut skjema for hjemmekontroll. Oppdagerne skal vite hvor førstehjelps utstyr er hjemme og, hvis de har bil, hvor utstyret er i bilen.
Førstehjelpsmerket deles ut på neste møte etter at skjemaet er sjekket.
Repeter gjerne bevisstløs-frie luftveier-stabil sideleie og 1-1-3 også på neste møte.

Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt
 

UTSTYR

 • Plakater med 113 og Hvor, hva, hvem hvis du vil ha det.
 • Flere liggeunderlag til å legge de som er bevisstløse.
 • Fleecetepper (evnt laken) til å legge over.
 • Gjerne gamle telefoner, treklosser eller annet speiderne kan "ringe" med.
 • Ketchup, evnt jord til å lage sår medFlaske med vann til å rense med - gjerne spruteflaske (flere avhengig av antall speidere)
 • Plaster eller gasbind, saks og plastertape.
 • 4 stokker, kosteskaft eller skistaver
 • 4 jakker
 • Rød, ikke vannfast tusj til å tegne sår med

Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret.
 • Kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevistløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevistløs person i stabilt sideleie.
 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: (Den barmhjertige samaritan, Luk 10,25-37)
 • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.