BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. Etter å ha deltatt på alle tre oppstartsmøtene har speiderne tatt aktivitetsmerket Jeg er beredt. 

OM DE TRE FØRSTE MØTENE

De tre første møtene er tre forhåndsplanlagte oppstartsmøter som dere kan gjennomføre i starten av høstsemesteret. Oppstartsmøte lek, oppstartsmøte bål og oppstartsmøte natursti er alle en del av De tre første møtene. Møtene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge. 

Målet med de tre første møtene er å vise bredde av aktivitenene vi holder på med i speideren. Det er viktig at de første møtene til nye speidere svarer til forventningene. Derfor er det lurt å planlegge de tre første møtene ekstra godt. Møtene kan godt brukes hvert høstsemester. 

Til De tre første møtene er det elleve tilhørende kort som dere kan dele ut til speiderne. Fem av kortene er grunnkort som kan deles ut på det første møtet uavhengig av hvilket møte som blir gjennomført. De resterende kortene er laget spesielt til hvert av oppstartsmøtene sånn at speiderne får med seg noe hjem som kan minne dem om hva de har gjort og lært på møtet. Kortene kan bestilles fra Speiderbutikken.

Mer om De tre første møtene

FORBEREDELSER FØR MØTET

ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni og navneopprop. Presenter eventuelle nye speidere. Rull ut flagget og syng flaggsangen. Les andakten Trekanten i forbundsmerket.

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med på en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
 • Finn ut hva forbundsmerket betyr og hvorfor vi hilser med tre fingre i speiderhilsenen. 
   

AKTIVITET 1 - Bålvett og sikkerhet

Utstyr: Reglene for bålplass

Et bål kan være nyttig til mange ting, men vi må kunne brenne bål på en sikker måte. Snakk sammen om hva dere må tenke på når dere tenner bål, hva dere skal og ikke skal gjøre. Vurder sammen om det er trygt å tenne bål i dag. 
 

Bålvett 
 

AKTIVITET 2 - Tenne bål

Utstyr: Fyrstikker, ved, kniv, øks, avispapir

Let i naturen rundt dere. Klarer dere å finne en dobbeltneve med ved hver? En dobbeltneve er illustrert på den ene kortet som hører til møtet. Når alle har funnet litt ved kan dere tenne bålet sammen. Dere kan leke eller lese andakten mens dere venter på at bålet skal få fine glør.

Å tenne opp bål 
 

 

AKTIVITET 3 - Forbundskjennskap

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hva forbundsmerket betyr og hvorfor vi hilser med tre fingre i speiderhilsenen. 
   

Utstyr: Poster til postløpt eller utskrift av forbundsmerket og fargeblyanter.

I denne aktiviteten kan dere velge om dere vil gjennomføre postløp om speiderloven, speiderløftet og speiderhilsen, eller om dere vil fargelegge forbundsmerket. 

Forbundsmerket  Postløp 
 

AKTIVITET 4 - Mat

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Delta på minimum tre speidermøter.
   

Utstyr: Ingredienser, ekstra kniver, plaster

Bruk bålet dere har tent til å lage mat på. Vi har foreslått sjokoladebanan eller pinnebrød, men dere kan fritt velge selv hva dere vil lage. Dere kan finne flere oppskrifter og inspirasjon i aktivitetsbanken.

Husk på eventuelle allergier og diettbehov!

Pinnebrød Sjokoladebanan  
 

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen og speiderhilsen: Vær beredt - alltid beredt.

Del ut kortene som hører til dette møtet. Fortell speiderne hva dere skal gjøre på neste møte, hvor og når neste møte er. 

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med på en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
 • Øv på å synge speiderbønnen og syng den sammen med gruppa.
 • Finn ut hva forbundsmerket betyr og hvorfor vi hilser med tre fingre i speiderhilsenen. 
   

Speiderhilsen  Speiderbønnen

Kortene som hører til dette møtet: Illustrasjon av dobbeltneve, tynn opptenningskvist og større vedkubbe. Illustrasjon av pagodebål, oppskrift og fremgangsmåte for pinnebrød og sjokoladebanan.

     

I dette møteforslaget jobber dere med disse punktene fra Speiderstigen:

 • Kjenne gruppas seremonier ved møtets start og slutt.
 • Kunne speiderbønnen og en kveldsbønn utenat.
 • Erfare å delta på utemøter til alle årstider og kle seg riktig til de ulike årstidene.
 • Erfare minst to ulike teknikker, som steking, baking, koking, innbaking eller lignende, for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • Erfare å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kunne slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.
 • Kjenne symbolikken i logoen til Norges KFUK-KFUM-speidere, WOSM og WAGGGS.
 • Kunne speiderløftet og speidernes valgspråk utenat, og kjenne innholdet i speiderloven, delta i samtale om speiderlovens betydning.