Prosjektet Leirbålskultur har som mål å tilgjengeliggjøre god leirbålskultur for speidere og ledere i hele landet. Noen leirbålsinnslag kan gå tapt dersom de ikke videreføres, derfor ønsker vi at du sender inn forslag til leirbålsinnslag. Vi ønsker at leirbål skal oppleves gøy, trygt og inkluderende for alle, og dette vil vi skal gjenspeiles i innslagene i et leirbål. 

Leirbålshefte

Det skal lages et lommehefte som kan tas med både på leirbål, turer og speidermøter. Dette håper vi kan være et bidrag til at man kan hente fram leker og sanger i ulike sammenhenger.  

Send inn dine forslag

Vi kommer til å spille inn sanger og filme, slik at det blir lett å både se og høre hvordan man utfører sketsjer og sanger. Send inn dine forslag her.

Send inn lyd- og filmklipp

Vi vil gjerne ha inn både lyd- og filmklipp av det som skjer på deres leirbål. På den måten kan vi sammen jobbe for å gjøre leirbål gøy og tilgjengelig for flere. Send inn dine klipp her.

Foto: Håkon Kristoffersen