Flo og fjære

Flo og fjære er endringer i vannstanden som er spesielt tydelige langs kystene. Endringene er regelmessige og forutsigbare. Flo og fjære blir også kalt for høyvann og lavvan, eller tidevann. Når vannet er på sitt laveste kalles det fjære eller lavvann, og når det er på sitt høyeste kalles det flo eller høyvann. 

Hvor langt tidsrom det er mellom flo og fjære varierer etter hvor vi er på jordkloden. I Norge er det omtrent 12 timer og 25 minutter mellom to høyvann og mellom to lavvann. Vi har altså to høyvann og to lavvann hver dag. 

Hvor stor forskjell det er på vannstanden ved flo og fjære varierer også etter hvor vi er på jordkloden,i tillegg til hvor i månefasene vi er. Langs sørlandskysten er det rundt 35 cm forskjell mellom høyvann og lavvann i november, mens det noen steder lenger nord kan være en forskjell på opp til tre meter.

Når forskjellen mellom flo og fjære er på sitt største kalles det springflo. Det er springflo ved fullmåne og nymåne. 

Hvorfor flo og fjære?

I hovedsak har vi flo og fjære på grunn av gravitasjonskreftene fra månen og sola. Fordi månen er nærmest jorda påvirker den mer enn det sola gjør. 

Enkelt forklart kan vi si at gravitasjonskreftene fra månen trekker vannet i havet mot seg, sånn at vannet buler litt mer ut på den siden av jorda som er vendt mot månen.  

Likevektstidevann

Likevektstidevann er at det er tidevann på begge sider av jordkloden samtidig, altså både på den siden hvor månen er og den motsatte siden. Månen trekker både vannet og jorda mot seg. Fordi vannet på motsatt side av kloden er lenger vekk fra månen enn jorda, trekker månen mindre i vannet enn i jorda og vannet blir "hengende etter". Det kan vi se som tidevann.