Hva er kullosforgiftning? 

Kullosforgifting skyldes at du puster inn kullos, også kalt karbonmonoksid. Dette fortrenger oksygenet i blodet og dermed klarer ikke blodet å frakte oksygen rundt i kroppen. Dette kan skje dersom du ikke har tilgang på frisk luft, for eksempel i en snøhule, liten hytte eller et telt der man har brukt en primus til matlaging.

Hvordan kjenne igjen kullosforgiftning 

  • Hodepine
  • Tretthet
  • Hjertebank
  • Dunking i tinningene
  • Øresus
  • Kvalme

Dersom noen blir kullosforgiftet mens de sover merker de ikke disse symptomene, og i verste fall kan de dø dersom man ikke kommer seg ut i frisk luft. 

Hvordan forebygge kullosforgiftning

Sørg for å ha tilgang på frisk luft i snøhulen. Når mange personer sover sammen i en trang hule kan oksygenet bli brukt opp og forgiftning kan oppstå. Ha på vekkerklokke og sjekk forholdene i løpet av natten.  

Hvordan utføre førstehjelp ved kullosforgiftning

Dersom noen har pustet inn kullos og har symptomene som er nevnt over, er det særdeles viktig å få personen ut i frisk luft. Det kan være aktuelt å gi kunstig åndedrett, altså innblåsninger. Ved langvarig mangel på oksygen må man ringe 1-1-3. Dersom den skadde kvikner til, er bevisst og prater, men likevel forblir kvalm og har hodepine i timene etter bør lege kontaktes.

Hvis man opplever kullosforgiftning er det bare ett råd: Frisk luft! Kom dere ut av teltet eller snøhulen og sørg for rikelig med frisk luft.