Pionering driver vi med først og fremst på leir, men også på haik kan det være nødvendig å kunne surre, for eksempel når dere bygger gapahuk. Med litt fantasi og kunnskaper om surring kan dere sammen med hele gruppa lage de mest fantastiske leirmøbler!

Tauet

Det vanligste tauet å bruke til surringer er sisal. Det er et tau laget av naturfiber. Det er laget slik man opprinnelig lagde tau, men naturfiber er ikke så holdbare og er mindre sterke enn de moderne tauene av kunstfiber. Både sisal, og det litt sterkere naturfibertauet manila, sveller i vann og krymper i sola. Manila reagerer noe tregere på våt og fuktig tilstand. Til gjengjeld råtner ikke disse noe særlig. Hamp er et tredje vanlig naturfibertau. Det sveller og krymper ikke noe særlig og tåler bedre slitasje enn både manila og sisal, men råtner fort i fuktig tilstand.

Kunstfibertau er dyrere tau enn de av naturfiber. Dersom byggverkene bare skal vare på en ukesleir, er det derfor like greit å bruke de gode gamle tautypene, men hvis man skal lage mer permanente eller langvarige byggverk, bør man bruke kunstfibertau.

Flettet eller slått

Tau lages på to forskjellige måter. Tau som for eksempel flaggliner og barduner, kaler vi flettet. Det flettes av mange tråder rundt en kjerne.

Tau som er tvunnet av kordeler som tauet på illustrasjonen, kaller vi slått tau. Det vanligste er treslått og fireslått tau, som betegner tau med henholdsvis tre og fire kordeler. Det er slikt tau vi bruker i surringer.

Oppbevaring og vedlikehold

Alle typer tau har begrenset levetid slik vi har gått inn på tidligere. Riktig oppbevaring kan likevel være med å forlenge levetiden noe. Tau oppbevares tørt i et godt ventliert rom. Er tampene i ferd med å tvinnes opp, legg på en endespleis eller takling. Er tauet svært skittent, kan det vaskes i lunkent såpevann, ca. 30°C. Husk å skylle godt. Vått tau tørkes før det lagres. Henger du opp tauet i en kveil, er det lett å pakke ned i sekken til neste år.

Hva er hva på tauet?

Pionering

Når vi driver med pionering bruker vi noen spesielle ord for ulike ting, som det kan være lurt å lære seg. Det er også viktig for erfarne speidere å huske at disse ordene kanskje ikke er kjent for alle, så pass på å forklare hva du mener!

  • Sisal er det tauet vi bruker. Det står det mer om lenger opp i artikkelen.
  • Rajer er de stokkene vi bygger med. I byggverk er det viktig at rajene er så rette som mulig. Det er mer stabilt og lettere å bygge med. Akkurat som tau, så kan ulike rajer være nyttige for ulike ting. Hvis vi for eksempel bygger et bord, er det viktig at sitterajene er relativt tjukke og stabile, mens bordrajene kan være tynnere, siden de ikke skal bære så mye vekt.
  • En surring lager vi med sisal, og er det vi bruker for å konstruere ulike byggverk med rajer. Det finnes mange ulike typer surringer som passer til ulike formål. Det er viktig at en surring er stram, så når man surrer må man hele tiden passe på å stramme godt. For å avlaste hendene er det lurt å lage seg en surrepinne – en liten pinne som du vikler tauet rundt før du begynner på surringen. Da kan du holde i endene av pinnene når du skal stramme. Til slutt er det lurt å prøve å surre 'pent'. Det vil si å følge de tidligere surrerundene og legge sisalen pent ved siden av hverandre. Da vil det være lettere å holde det stramt. En pen surring, er en god surring.

Trekantprinsippet

For at det du bygger skal være stabilt nok, må det konstrueres av trekanter. En firkant er ustabil, mens trekanten er stabil.

Sikkerhetsregler

Når dere lager store byggverk:

  • Bruk hjelm
  • Stå ikke under noen som surrer lenger oppe
  • Bruk klatresele og -tau når dere jobber i høyden
  • Tilskuere skal holde en avstand på minst to ganger byggverkets høyde
  • Sørg for å sikre byggverket forsvarlig. Dere kan bardunere og lage solide plugger som dere slår ned i jorda. Vinkelen mellom barduntauet og pluggen skal være omtrent nitti grader. Den mest stabile forankringen er dødmann. Den består av en solid stokk som graves ned i jorda eller sikres av to rader med plugger.

  • Trenger dere å løfte noe tungt eller stramme et tau ekstra mye, kan dere bruke taljer. Taljen øker kreftene slik at det blir lettere å løfte, og så slipper dere å skade ryggen.

Se side 36-39 (Kapittel 8) i "Trygg og sikker speiding".

Kilde: Apeland K., Slinning H.M., Vinje O., Øygarden M.L. og Aas A.: "Speiderhåndboka" (2010)