Hvordan bli radioamatør?

De som vil bli lisensierte radioamatører, må bestå en offentlig prøve. Prøven tas i regi av radioamatørorganisasjonen Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). På nettsidene nrrl.no kan du finne ut hva du må gjøre. «Forskrift om radioamatørlisens» kan du lese på www.lovdata.no. Forskriften forteller hva en radioamatør skal kunne og hvilke regler som gjelder for radioamatører.

Det er for tiden ingen aldersgrense for å bli radioamatør. Man må ha grunnleggende kunnskaper om blant annet elektrisk strøm, radiosendere, radiomottakere og antenner. De fleste går på kveldskurs,
arrangert av NRRL. Men det er også fullt mulig å lese seg til kunnskapene i læreboka de selger.

Etter godkjent prøve

De som består prøven, får en radioamatørlisens med et kallesignal. De fleste norske radioamatørene har kallesignal som begynner med bokstavene LA etterfulgt av et tall og noen flere bokstaver. Norges KFUKKFUM- speidere disponerer kallesignalene LA3SS, LA4SS, LA3JAM og LA4JAM. Andre land har andre kallesignalprefikser, for eksempel SM = Sverige, OZ = Danmark, OH = Finland, TF = Island, G = England, PA = Nederland, HB9 = Sveits. Som radioamatør kan man oppnå kontakt med andre radioamatører over hele verden.

Etter kontaktene utveksler radioamatørene ofte kort som bekrefter kontakten de har hatt, såkalte QSL-kort.