Generelle vikeregler:

  • Fritidsbåter skal alltid vike for og holde avstand til nyttetrafikk som ferger, taxibåter, lastebåter og militære fartøy. 
  • Hold styrbord i trang led. 
  • Hold god avstand til båter som ikke manøvrere normalt, som båter som fisker, båter som ikke er under kommando (båter som ufrivillig har kommet i en situasjon så den ikke kan manøvrere) eller båter som har begrenset evne til å manøvrere.
  • Innhentende båt viker alltid for båt som blir innhentet. Dette gjelder også for seilbåt som innhenter motorbåt. Hvis du må forbi, velg den siden som er lengst bort fra annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut i fra at du er det.

Innhentende båt viker alltid for båt som blir innhentet

Vikeregler mellom motorbåter:

Hold styrbord for møtende båt. 
Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord (høyre). Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

 

 

Vik for båter fra styrbord.
Når to motorbåter styrer kurser som skjærer hverandre og det er fare for sammenstøt, skal den som kommer fra babord vike for den som kommer fra styrbord.

 

Motorbåt viker for seilbåt.
Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike.

Vikeregler mellom seilbåter:

Seilbåt med vinden inn fra babord side viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord side.
Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side vike for den andre.

 

Lobåt viker for lebåt.
Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er "nærmest" vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere.

Foto: Peach Norman Owen