Himmel
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
AugustOppstartsmøte lek- kan en stifinner båtmannsknop.                     
- kjenner en oppdager følgende bibelhistorie: Den lille bibel (Johannes 3,16)                                 
 - kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.                 
 - kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.  
 
SeptemberOppstartsmøte natursti- har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.
SeptemberOppstartsmøtebål- kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
- har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
- kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
- har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
OktoberOrientering- kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orientere et kart med et kompass.
- har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.
OktoberÅrstidene- Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus går på vannet Lukas 6, 16-20
- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
NovemberKirke- har en stifinner erfart å ha en oppgave i minst en gudstjeneste.
NovemberEngler- har en stifinner erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.
DesemberGlobalaksjon- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- Har en stifinner erfart å bidra i et konkret solidaritetsprosjekt (for eksempel Globalaksjonen).
DesemberJul- Kjenner en stifinner til minst ett konkret misjonsprosjekt eller diakonalt prosjekt.

 

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.