August

Oppstartsmøte lek - se HER for møteforslag

 • Kan en stifinner båtmannsknop.                     
 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorie: Den lille bibel (Johannes 3,16)                                 
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.     
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.  

September

Oppstartsmøte natursti - se HER for møteforslag

 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.


Oppstartsmøte bål og Jeg er beredt- se HER for møteforslag

 • Kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
 • Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • Kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en stifinner symbolikken i logoen til Norges KFUK-KFUM-speidere.

Oktober

Orientering- se HER  og HER for møteforslag

 • Kan en stifinner de vanligste karttegnene, vet hva høydekurver og målestokk på kartet betyr og kan orientere et kart med et kompass.
 • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.


Årstidene- se HER for møteforslag

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus går på vannet Johannes 6, 16-20
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.

November

Astronomi- se HER for møteforslag

 • Har en stifinner erfart å finne 4 stjernebilder hun/han kan på himmelen.

Kirke- se HER for møteforslag

 • Har en stifinner erfart å ha en oppgave i minst en gudstjeneste.

Engler- se HER for møteforslag

 • Har en stifinner erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

Desember

Globalaksjon- se HER for møteforslag

 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å bidra i et konkret solidaritetsprosjekt (for eksempel Globalaksjonen).

Jul - se for møteforslag

 • Har en stifinner erfart å finne 4 stjernebilder han/hun kan på himmelen.
 • Har en stifinner erfart å delta i kreative fremstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

Jul - se HER for møteforslag

 • Kjenner en stifinner til minst ett konkret misjonsprosjekt eller diakonalt prosjekt.

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.