August

 

Oppstartsmøte lek - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner båtmannsknop
 • Kjenner en stifinner "Den lille bibelen".

 

Oppstartsmøte natursti - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.

 

September

 

Oppstartsmøte bål og Jeg er beredt - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
 • Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, (sand, teppe og brannslukningsapparat.)
 • Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • kjenner en stifinner symbolikken i logoen til Norges KFUK-KFUM-speidere

 

Førstehjelp 1 og Førstehjelp 2 - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
 • Kjenner en stifinner til viktigheten av frie luftveier, og har erfart å øve på å legge person i stabilt sideleie.
 • Kjenner en stifinner prinsippene for, og har erfart å øve på hjerte- og lungeredning.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.

 

Klima og miljø - se HER for møteforslag

Punkter fra Speiderstigen

 • Har en stifinner erfart å sette seg et personlig mål, planlegge hvordan han/hun skal nå målet, og gjennomføre planen.
 • Vet en stifinner hvilke energikilder som er miljøvennlige.
 • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

 

Oktober

 

Globalaksjon og "fattig og rik" - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40)
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.

 

Strategi - se HER for møteforslag

Punkter fra Speiderstigen

 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å lede andre stifinnere i en lek.
 • Kjenner en stifinner til sammenheng mellom utslipp og klimautfrodringer, og kjenner til handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

 

November

 

Fyr og flamme - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kjenner en stifinner (seks) kristne symboler.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
 • Kan en stifinner bruke kniv forsvarlig.
 • Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, (sand, teppe og brannslukningsapparat).

 

Brannvern 1 og Brannvern 2 - se HER og HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, (sand, teppe og brannslukningsapparat).
 • Vet en stifinner hva man skal gjøre når brannalarmen går hjemme, i offentlig bygg eller på speiderhytta. 
 • Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
 • Kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

 

Gjenbruk - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen

 • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

 

Desember

 

Primitiv mat - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.

 

Jul - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner (seks) kristne symboler
 • Kjenner en stifinner til hvordan en nattverd gjennomføres i deres kirke
 • Har en stifinner erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.
 • Har en stifinner erfart å finne 4 stjernebilder hun/han kan på himmelen.

 

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.