Ild
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
AugustOppstartsmøte lek- kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven
- har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- kan en stifinner båtmannsknop
- kjenner en stifinner "Den lille bibelen".
SeptemberOppstartsmøte natursti- kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.
SeptemberOppstartsmøte bål- kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
- kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, (sand, teppe og brannslukningsapparat.)
- har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
OktoberFørstehjelp 1
Førstehjelp 2
- Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
- Kjenner en stifinner til viktigheten av frie luftveier, og har erfart å øve på å legge person i stabilt sideleie.
- Kjenner en stifinner prinsippene for, og har erfart å øve på hjerte- og lungeredning.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
OktoberGlobalaksjon
Fattig og rik
-Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40)
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
NovemberFyr og flamme- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kjenner en stifinner (seks) kristne symboler.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
- Kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
- Kan en stifinner bruke kniv forsvarlig.
- Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
- Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, (sand, teppe og brannslukningsapparat).
NovemberBrannvern 1
Brannvern 2
- Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, (sand, teppe og brannslukningsapparat).
- Vet en stifinner hva man skal gjøre når brannalarmen går hjemme, i offentlig bygg eller på speiderhytta. 
- Kan en stifinner nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3 og hvem de går til, og hvilken informasjon man skal oppgi når man ringer de ulike nødnummerne.
- Kjenner en stifinner reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
DesemberPrimitiv mat- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
DesemberJul- kjenner en stifinner (seks) kristne symboler
- kjenner en stifinner til hvordan en nattverd gjennomføres i deres kirke
- har en stifinner erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.
- har en stifinner erfart å finne 4 stjernebilder hun/han kan på himmelen.

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.