Om arrangementet

Kretsforum er landsstyrets møteplass med kretsene. Hver krets kan stille med to fra hvert kretsstyre i tillegg til kretskontakt for rovere.  Ansatte kretssekretærer kan sendes i tillegg til frivillige hvis kretsen ønsker det.

Vi skal se frem mot vårens landsting og aktuelle saker som skal behandles der, gjøre opp status på hvordan vi har kommet i gang med den nye strategien, utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre kretser. Kretsforum er også en unik mulighet til å knytte kontakter med landsstyret, andre kretser, roverkontakter, rovernemda og ansatte på forbundskontoret. Roverkretskontaktene vil ha en egen samling for roverkontaktene. 

Mer informasjon om kretsforum kommer.
Ta kontakt med post@kmspeider.no om du har spørsmål om kretsforum.