BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Bestem dere for hvem eller hva dere vil samle inn penger til, for eksempel Globalaksjonen eller en annen sak dere interesserer dere for.
 2. Finn dato og lokale. Send ut invitasjoner. Skriv gjerne litt om hva dere samler inn penger til. Inviter foreldre og familie, kanskje en annen speidergruppe eller kanskje dere kan sette inn annonse i menighetsbladet og invitere alle som vil komme?
 3. Skaff gevinster dere kan lodde ut. Dere kan for eksempel bake kaker, lage kunstverk eller nyttegjenstander, lodde ut fine brukte eller ubrukte ting som ikke blir brukt hjemme. Kanskje noen foresatte eller ledere jobber et sted som kan bidra med gevinster til basaren, eller kanskje dere kan lodde ut aktiviteter, for eksempel å være med speiderne på kanotur eller overnatting på speiderhytta. 
 4. Skapp loddbøker eller basarbøker. De kan for eksempel kjøpes hos bokhandlere. 
 5. I tillegg til det dere lodder ut, kan dere lage mat eller bake kaker dere kan selge til de som kommer på basaren. 
 6. Etter basaren sender dere pengene dere får fra salg av lodd, mat og kaker til det valgte formålet deres. 
 7. Hvis det er mulig, er det hyggelig å informere de som var på basaren om hvor mye dere fikk samlet inn og hva de har vært med å bidra til. 
   

HUSK: Skal dere arrangere basar med omsetning på under 200 000 kroner i året, trenger dere ikke å søke om tillatelse hos lotteri- og stiftelsestilsynet, men dere må likevel holde dere til de gjeldende reglene for å arrangere smålotteri og basar. Forventer dere en omsetning på over 200 000 kr kroner, må dere søke lotteri- og stiftelsestilsynet om tillatelse i forkant av basaren.
 

UTSTYR

 • Loddbøker
 • Gevinster
 • Lokale 
 • Eventuelt kaker og mat å selge