Ordet basar betyr "stedet med priser". Ordet brukes gjerne om åpne markeder, men i Norge brukes det også om arrangementer der det selges lodd og samles inn penger til et godt formål.

Bestem dere først for hvem dere vil samle inn penger til. Kanskje kjenner speiderne til en sak de brenner for? Eller kanskje er det en alvorlig sak som pågår akurat nå? Eller kanskje vil dere arrangere i forbindelse med Globalaksjonen? Det går også an å arrangere basar slik at speidergruppen kan kjøpe nye telt eller reise på leir.

Når dere har bestemt dere for formål må dere sende ut invitasjoner. Skriv gjerne litt om formålet dere har valgt og hva pengene dere samler inn skal gå til. Inviter foreldre og familie, kanskje en annen speidergruppe eller kanskje dere kan sette inn annonse i menighetsbladet og invitere alle som vil komme?

Nå trenger dere noe å lodde ut. Dere kan bake kaker, lage kunstverk eller nyttegjenstander eller be speiderne ta med brukte eller nye ting hjemmefra. Kanskje noen av foreldrene har jobber som kan bidra med ting til lotteriet? Det går også fint an å lodde ut aktiviteter - kanskje kan de få være med speiderne på kanotur eller prøve taubanen de har laget?

Loddbøker og basarbøker får dere kjøpt hos bokhandelen,

I tillegg til det dere lodder ut kan dere lage mat eller bake kaker selv, eller dere kan be folk om å ta med. Selg kakene og maten til de som kommer på basaren.

Pengene dere får fra salg av lodd, mat og kaker sender dere til deres utvalgte formål. Send gjerne ut til de som kom på basaren hvor mange penger dere fikk samlet inn og hva de har vært med på å bidra til!