For å leke denne leken må du ha spillet "Den forsvunne Diament". Da har du spillebrikkene du trenger og alle reglene.
Før spillet startet må en leder ha lagt ut alle spillebrikkene og en premie, samt laget oppgaver som skal løses for at man skal kunne finne frem til stedene der brikkene er gjemt. Oppgavene kan for eksempel være bilde av stedet der de er gjemt, et kart over området med gjemmestedet tegnet inn, koder, rebuser, koordinater eller noe annet. Det trenger ikke være samme type oppgave til alle gjemmestedene.

Brikkene fra spillet (Diamantene i forskjellige farger, røverne, visum og den forsvunne diamanten) legges i hver sin konvolutt og spres utover et område. Merk konvoluttene med navnene fra de røde feltene på spillebrettet. Brikkene bør ikke legges ut slik at de tilsvarer feltene på brettet, da blir de veldig lette å finne. Hvis man vil gjøre det ekstra vanskelig forteller man ikke speiderne dette for å forvirre dem. Del speiderne i lag. Hvert lag starter med 5000 kroner fra spillet.

For å finne brikkene må lagene først peke på spillebrettet for å fortelle hvor de vil reise. De får da oppgaven som leder til denne brikken. Merk av på brettet hvilke felter som er tatt. Det koster 1000 å få en oppgave. Når speiderne har funnet brikken må de komme tilbake til brettet for å få sin belønning eller straff, følg spillets regler. Det er ikke lov til å bytte oppgave før brikken er funnet, dette for å hindre at speiderne sier de "ikke fant brikken" når de har funnet en røver. Dersom et lag er tomt for penger kan de betale for en ny oppgave med en tidsstraff, vurder lengden på ventetiden etter størrelsen på området dere leker i. 

Når et lag kommer til brettet med den forsvunne diamanten får de en oppgave som forteller hvor det er gjemt en premie. Dersom et annet annet lag kommer til brettet med et visum etter at diamanten er funnet får de samme oppgaven. Denne oppgaven bør være litt vanskelig å løse for å gjøre det mer spennende. 

Det laget som først finner premien vinner.

UTSTYR

  • Spillet Den forsvunne diamant
  • Konvolutter
  • Rebuser eller oppgaver for å finne brikkene
  • Premie