Fortell speiderne:

Insektene er en variert dyregruppe med arter som: sommerfugler, mygg, biller, fluer, veps, humler, gresshopper og maur. Det finnes over 1 million beskrevne insekter og man antar at det eksisterer titalls ganger flere arter som ikke er beskrevet. I Norge finnes over 17 000 forskjellige arter! Insekter som gruppe spiser alt mulig forskjellig: andre dyr, planter, døde dyr eller sopp. Noen arter er parasitter og lever av å snylte på andre dyr. De lever nesten overalt: på blader og blomster, i jorden, i mudder, i sumper, i vann, på skogbunnen, på sand og blant stener. Det eneste steder det ikke finnes insekter er i saltvann. 

Se på bildene. Spør om speiderne vet hva slags insekter det er, hvor de lever og hva de spiser

Småkryp
Hvor bor de?Hva spiser de?
MARIHØNEI jord og på blomsterBladlus
SKOGSTORDIVELI jord og gjødselMøkk, sopp, kadavre og sevje
SKOGMYGGI fuktig miljø ved vann, myr eller skyggefull skogBlod og nektar
RØD SKOGSMAURBarskog i maurtuerPlanter, sopp og andre insekter
KORSEDDERKOPP (ikke insekt)Ved all vegetasjon der den kan feste nettet sittSitt eget nett med de insektene som sitter i det
JORDVEPSI bol i jorden eller på mørke stederAndre insekter
GRØNN MARKGRESSHOPPEGressenger eller lysninger i skogPlanter, særlig gress
FLÅTT (ikke insekt)Høyt gressBlod
ÅKERHUMLEBol i skog og engNektar og pollen

Tabellen kan brukes som en quiz der speiderne skal svare på hvor de ulike insektene bor og hva de spiser. 

Noen insekter, som maur og bier, lever sammen i store samfunn. I slike samfunn har de en klar arbeidsfordeling slik at alle oppgaver i samfunnet blir utført. Noen samler mat, noen holder vakt, noen forer og passer på egg og larver, noen legger nye egg og noen rydder i tuen eller i kuben. Når alle gjør sin oppgave fungerer tuen eller kuben som ett samfunn. Lek en samarbeidslek, for eksempel fyrtårn, for å se hvordan mange kan samarbeide om ett felles mål.

UTSTYR

  • Utskrift av bilder