BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del deltakerne inn i grupper på tre til fire personer. 
 2. Oppgaven er å tegne en «grense». Dere må diskutere i gruppa for å komme fram til hvordan dere skal illustrere det, men det er lov å inkludere ulike ideer i en tegning dersom dere er uenige. Det er også mulig å lage flere tegninger. Kan beregne 5-10 min til dette. Se litt an hvor lang tid gruppene bruker.
 3. Gi deltakerne god tid til å diskutere og tegne. Når de er ferdige ber du dem vise fram tegningene sine og forklar hva de har tenkt (om dere er en stor forsamling, velg ut noen av gruppene). Her kan du gjerne bruke 10 -15 minutter. Se an diskusjonen og konsentrasjonen til gruppene. Med voksne ledere kan man kanskje ha en lenger diskusjon enn med speiderne. La denne diskusjonen munne ut i at dere har en form for felles forståelse av hva en grense er og at det finnes ulike typer grenser, bak gjerne inn:
  1. Grenser er noe som forandrer seg, man har ulike grenser til ulik tid og med ulike personer.
  2. Grenser er noe du selv definerer – bare du kan si hvor dine grenser går.
  3. En grense handler om når noe går fra å være greit til å bli ugreit.
  4. Vi har grenser for ulike ting, alt fra hva vi vil at noen skal si til oss, se på oss, gjøre med oss, ta på oss også videre.

UTSTYR

 • Ark
 • Skrive- og tegnesaker