BESKRIVELSE AV MØTE 1

Aktivitetsmerket Førstehjelp tar en del tid å gjennomføre, og bør gjøres over to møter. På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem. 

FORBEREDELSER FØR MØTET

ÅPNING

Åpningsseremoni og navneopprop.

AKTIVITET 1 - Førstehjelpssett

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hvilket utstyr som finnes i førstehjelpsutstyret deres.
   

Gå gjennom gruppas førstehjelpsutstyr og finn ut hva de ulike tingene brukes til. Hvis dere har tid, kan dere også leke kims lek med utstyret i førstehjelpssettet deres.

Førstehjelpssett 
 

AKTIVITET 2 - Bevisstløshet

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lær og test ut ulike teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs.
   

Et viktig skille for hvordan vi skal utføre førstehjelp går ved om personen er bevisstløs eller ikke. Lær om og test ut ulike måter å sjekke om noen er bevisstløse på.

Bevisstløshet 
 

 

AKTIVITET 3 - Ring 113, rollespill

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Øv på å ringe nødnummeret 1-1-3, og når det skal brukes.
   

Hva skal vi egentlig si hvis vi må ringe nødtelefon? Hvis vi øver på å ringe medisinsk nødtelefon, kan det bli enklere hvis vi havner i en nødsituasjon.

Ring 113, rollespill 
 

AKTIVITET 4 - Doktorsisten

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Øv på å legge en trykkbandasje.
   

Hvis dere trenger en pause i førstehjelpsøvelsene, kan dere leke doktorsisten til å få brukt litt energi. Leken passer fint til begge møteforslagene. Legg den inn der den passer og når dere har tid. 

Doktorsisten 
 

TIPS: Hvis dere er mange ledere på møtet, kan dere gjenomføre møtet som et postløp der speiderne går fra aktivitet til aktivitet for å spare tid. 

AVSLUTNING OG ANDAKT

Les andakten Gjøre godt mot andre. Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt!

BESKRIVELSE AV MØTE 2

Aktivitetsmerket Førstehjelp tar en del tid å gjennomføre, og bør gjøres over to møter. På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. 

FORBEREDELSER FØR MØTET

ÅPNING

Åpningsseremoni og navneopprop.

AKTIVITET 1 - Hjerte og lungeredning

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Øv på hjerte- lungeredning.
   

Å kunne hjerte- og lungeredning kan i noen tilfeller bety forskjellen mellom liv og død, og øvelse gjør mester! Bruk Anne-dukker.

Hjerte- og lungeredning 
 

AKTIVITET 2 - Trykkbandasje

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Øv på å legge en trykkbandasje.
   

Trykkbandasjer kan brukes til å stoppe store blødninger. Øv på hvordan det skal gjøres under trygge omstendigheter, så er dere bedre beredt om dere skulle får bruk for trykkbandasjer senere.

Trykkbandasje  
 

 

AKTIVITET 3 - Gnagsår

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hvordan dere kan forebygge og behandle gnagsår. 
   

Gnagsår kan gjøre utrolig vondt og ødelegge en hel tur. Finn ut hvofor vi får gnagsår og hvordan vi kan unngå å få gnagsår!

Gnagsår 
 

 

AVSLUTNING OG ANDAKT

Les andakten Trøste hverandre. Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt!