Generelt om bål

 • Ha alltid vann tilgjengelig når dere gjør opp bål. Når dere slukker ild så hell vannet på "roten" av flammen.
 • Legg alltid bålet på et uderlag av stein. Ikke legg bålet på bart fjell. Dette kan sprekke og gi varige sår i naturen.
 • Hvis bålet skulle spre seg i lyngen eller gresset kan dere trampe på det.
 • Store fyrstikker kan være fint for små speidere.
 • Når dere skal lage mat på bål kan det være lurt å ha en liten aktivitet etter at bålet er tent opp slik at det får tid til å bli glør innen dere begynner å lage mat på det.

«Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.» 

Huskeregel: Ikke tenn opp bål i alle måneder uten r pluss en halv måned på hver side.

 

Forskjellige båltyper

Pyramidebål er båltypen man gjerne lærer først å bygge. Det har form som en pyramide, derav navnet. Mange av de andre båltypene har pyramidebålet som basis. Start med å bygge bålet innenfra, med en liten, luftig haug med lettantennelig materiale, som never, tørr mose, trefliser, barkebiter og eventuelt avispapir. Bygg videre i pyramideform, først med mindre pinner, så litt større pinner og til slutt vedkubber når bålet har tatt skikkelig fyr.

 • Lag en luftig haug av never og flis.
 • Bygg en pyramide over med små pinner som du har spikket hakk i. Da tar det lettere fyr.
 • Fyll på med litt større pinner og tenn på.
 • Når bålet har tatt fyr, legg på større vedkubber.

Pagodebål er et fint bål til turbruk. Start med å legge to store vedkubber parallelt med noe avstand mellom. Legg så to nye på tvers. Bygg et lite pyramidebål i midten, og fortsett med å legge to og to kubber hver sin vei oppover i et par lag. Pagodebålet brenner raskt og kraftig og gir god varme, og egner seg derfor godt til matlaging – enten rett i glørne, eller man kan sette en stor trefoting over og henge en gryte i den.

Jegerbål er et bra bål til matlaging. Finn tre like store, stabile steiner eller solide kubber. Sett dem i en trekantformasjon, slik at det går an å sette en gryte oppå dem. Bruker du kubber, skal de stå på høykant.Tenn et lite pyramidebål i midten. Legg flere pinner imellom steinene eller kubbene etter hvert som det tar fyr.

Stjernebål blir et lite matlagingsbål som kan brukes der du ikke har steiner eller trefoting tilgjengelig. Legg 5-6 vedkubber i stjerneformasjon og tenn et lite bål i midten. Når bålet har tatt skikkelig fyr, kan du sette en kjele på midten. Etter hvert som kubbene brenner opp, dytter du dem innover mot midten.

Nying er et tradisjonsrikt turbål som brukes når man vil ha et bål som kan brenne hele natten. Du trenger tre store stokker, gjerne gran eller furu. Legg to av dem parallelt på bakken med litt avstand. I mellomrommet lager du et lite bål av lettantennelig materiale. Deretter legger du to mindre greiner på tvers over de to stokkene, litt ute på siden, og en ny stokk oppå der igjen parallelt med de to første. Pass på at den ligger stabilt. Det er en god ide å bruke øksa og hugge litt på sidene av de store stokkene, slik at de tar lettere fyr.

Vinterbålet passer godt om vinteren fordi det brenner sakte og lenge. Bål er spesielt kjekt om vinteren, fordi lys og varme gir både trivsel og stemning. Problemet er at bålet synker ned i snøen. Det beste er å grave ned til bakken og lage bålet der, spesielt hvis det skal vare noen timer. Legg lag på lag med vedkubber oppover, og et lite pyramidebål eller pagodebål på toppen. Tenn bålet på toppen. Det nederste laget med ved kan gjerne være fuktig, slik at bålet ikke brenner seg så lett nedover i snøen. Et slikt bål er også fint å bruke til leirbål!

 

"Nyhet" Det «nye» nå er at bål brenner fra toppen og ned. Det er derfor uansett alltid lurt og legge skikkelig ved i bunnen, deretter opptenningsved osv omvendt av det vi alltid har lært. Så kan vi evnt lage et vanlig bål oppå dette igjen. Prøv – det funker utrolig bra!

UTSTYR

 • Fyrstikker
 • Kniv
 • Avispapir
 • Lysestumper
 • Sag
 • Øks
 • Ved
 • Det er alltid hyggelig å bruke bålet til noe og da må dere ha med mat til det.

Hva du ellers skal ta med avhenger av speidernes alder og erfaring og av hvilke muligheter det er for å få finne brukbart materiale på stedet.