Fotosyntesen

Ordet fotosyntese betyr å bygge noe ved hjelp av lys, og det er det planter gjør. Fotosyntesen foregår i bladene på grønne planter ved at bladene fanger opp karbondioksidmolekyler fra lufta og røttene henter opp vannmolekyler fra bakken. Når sola skinner på plantene, bruker de energien fra solstrålene til å gjøre om molekylene de har fått inn til sukker- og oksygenmolekyler. Sukker inneholder masse energi som videre brukes til å bygge planten større og til å lage blomster og frukt som kan spre frøene til planten videre. Oksygengassen slippes ut sånn at vi og alle andre organismer som trenger oksygen kan puste den inn og holde oss i live.

Illustrasjon av fotosyntesen.

De kjemiske reaksjonene i fotosyntesen kan skrives slik:
lys + vann + karbondioksid → sukker + oksygengass

Eller som kjemikere vil skrive:
6H2O + 6CO2 + lys → C6H12O6 + 6O2