Bli kjent med Globalaksjonen

Mange arrangerer og deltar på Globalaksjonen hvert år, andre deltar av og til. Det kan uansett være fint å bli bedre kjent med hva globalaksjonen er, hvorfor vi gjennomfører Globalaksjonen og hva det kan bety for andre. Her er en samling aktiviteter og ressurser som kan brukes. Plukk og miks de aktivitetene som passer til møtet og speiderne deres.

Aktiviteter 

Aktivitetene setter på forskjellige måter fokus på forskjeller og urettferdighet.

Aaktiviteter og matretter fra Sri Lanka og Tanzania

Globalaksjonen støtter ulike prosjekter, blant annet speiderarbeid, i Sri Lanka og Tanzania.