Dette er globalaksjonen

Hvert år samler både KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge inn penger til Globalaksjonen. Pengene vi samler inn er med på å støtte prosjekter som bygger sterke, demokratiske lokalsamfunn, og gir ungdommer muligheter og verktøy til å forme og skape sin egen fremtid. 

Globalaksjonen er et samarbeid med utviklingsorganisasjonen KFUK-KFUM Global og våre lokale samarbeidspartnere i Bangladesh, Etiopia, Kenya, Madagaskar, Palestina, Sri Lanka, Sør-Afrika, Sør-Sudan, Tanzania og Uganda. 

Hvorfor delta på Globalaksjonen?

Gjennom Globalaksjonen når vi 2,5 millioner unge mennesker hvert år. Pengene vi samler inn er med på å bekjempe fattigdom og urettferdighet!

Unge mennesker er viktige ressurser for samfunnet, og de er eksperter på hva som trengs for å gjøre verden til et bedre sted. Likevel bli ungdommer sjelden inkludert når de voksne skal bestemme ting som angår de unges fremtid. Slik skal det ikke være! 

Prosjektene Globalaksjonen støtter gir unge mulighet til å påvirke samfunnet de er en del. Deres stemmes skal også bli hørt, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, etnisitet, legning og alder! 

Dette går aksjonspengene til

Noe av aksjonspengene går til å støtte speiderarbeid for barn og unge. For mange barn og unge er speideren et viktig fristed. I land som Sri Lanka og Tanzania kan speideren også gi barn og unge muligheten til å gå på skole, bli inkludert eller lære seg nødvendige livsferdigheter som hjelper dem å ta del i samfunnet. Når barn og unge får muligheten til å drive med speiding, får de også kunnskap og praktiske ferdigheter som kan hjelpe dem å utvikle lokalsamfunnet de er en del av.

Gjennom Globalaksjonen er vi også med på å støtte andre, tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter. Du kan lese mer om prosjektene og bli kjent med samarbeidspartnerne våre på globalaksjonen.no.