Medisinsk nødnummer - en, en, tre

Når vi sier en, en, tre i stedet for hundre og tretten, er det fordi det er enklere å lære seg, og selv små barn kan lære nummeret. Når vi ringer medisinsk nødnummer kommer vi til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). De kan gi oss veiledning til å håndtere situasjonen vi ringer om, og de vurderer om det er behov for at de sender ambulanse til oss. Etter at vi har ringt 113, får vi veiledning om hva vi skal gjøre. Ved alvorlige ulykker blir et stort hjelpeapparat satt i sving på kort tid, sånn at den skadde skal få den hjelpen hen trenger. 

Medisinsk nødnummer på 1-2-3

  1. Ring 113 når du tror liv og helse er i fare.
  2. Fortell rolig hvor du ringer fra, hva som har skjedd og hvem du er.
  3. Få veiledning fra AMK om hva du skal gjøre videre.
     

Når kan vi ringe 113?

Vi kan ringe medisinsk nødnummer nå vi mener at det er fare for liv eller helse. Det er bedre å ringe en gang for mye enn en gang for lite. Dersom det ikke er så alvorlig at den skadde trenger akutt medisinsk hjelp, blir vi satt over til legevakten. Vi kan ringe 113 når vi ikke vet hva vi skal gjøre for den skadde, eller når den skadde trenger annen hjelp enn det vi kan gi.

Vi kan ringe 116 117, det nasjonale nummeret til legevakten, når vi selv eller noen andre trenger medisinsk hjelp, men ikke har behov for akuttmedisinsk assistanse. Giftsentralen sitt telefonnummer er 22 59 13 00. De har døgnåpen telefon og kan ringes ved akutte forgiftninger, forgiftningsfare og ved mistanke om forgiftning. 

Hva skal vi si? 

Når vi ringer 113 er det viktig å være rolig og å snakke tydelig. Vi skal fortelle:

  • Hvor vi ringer fra, så nøyaktig som mulig.
  • Hvem vi er.
  • Hva som har skjedd.
     

Hvis vi er to eller flere på skadestedet, skal en ringe nødnummeret og den andre være sammen med den skadde. Hvis vi er alene, skal vi først ringe 113, før vi starter med førstehjelp.