Faren med å gå over islagte vann er naturligvis at isen ikke bærer og man går igjennom. Vannet under isen er kaldt og kroppstemperaturen vil synke raskt. Har det først gått brudd i isen vil den fortsette å brytes når du forsøker å heise deg opp igjen. 

Når man går på ski har man vekten fordelt utover en stor flate og man vil derfor kunne komme langt ut på dårlig is før man går igjennom.

Vann i bevegelse holder høyere temperatur enn vann som står stille. Isen ved elvemunninger og elveutløp og ved odder og grunner vil derfor være mindre trygg. Mange vann i fjellet i Norge er regulert til strømproduksjon, disse vil ofte ha tynnere is. Regulerte vann skal være merket av på vinterkart. Isen bør være 10 cm tykk før den er trygg. Istykkelsen kan du sjekke ved å hakke hull i isen med en liten øks. Vær klar over at istykkelsen vil variere på det samme vannet.

En god regel er: Er du usikker på isen - gå rundt!

Man kan sjekke isvarsel før man går ut på tur på sider som for eksempel varsom.no. På sider for skiløyper vil de også ofte informere om løyper som går over vann er trygge å gå på. Det er også viktig å huske på at isen kan være spesielt utrygg ved steder som de som er markert på illustrasjonen under.

Skal man redde noen som har gått igjennom isen skal man ikke bevege seg ut på isen selv men heller strekke dem noe som en stav eller pinne om personen er nærme land. Er personen lenger ut kan man kaste ut et tau eller en livline om man har. Skift til tørre klær så fort som mulig. Faren for nedkjøling er stor om man gjennom isen.