Skitur over islagte vann

Faren med å gå over islagte vann er naturligvis at isen ikke bærer og man går igjennom. Vannet under isen er kaldt og kroppstemperaturen vil synke raskt. Har det først gått brudd i isen vil den fortsette å brytes når du forsøker å komme deg opp igjen.  Vær obs på at når du går på ski så fordeler du vekten utover en stor flate og du vil derfor kunne komme langt ut på dårlig is før du går igjennom. 

Vær ekstra på vakt 

Vann i bevegelse holder høyere temperatur enn vann som står stille. Isen ved elvemunninger og elveutløp og ved odder og grunner vil derfor være mindre trygg. Mange vann i fjellet i Norge er regulert til strømproduksjon, disse vil ofte ha tynnere is. Regulerte vann skal være merket av på vinterkart. Isen bør være minst 10 cm tykk før den er trygg. Istykkelsen kan du sjekke ved å hakke hull i isen med en liten øks. Vær klar over at istykkelsen vil variere på det samme vannet.
En god regel er: Er du usikker på isen - gå rundt!

Isvarsel

Man kan sjekke isvarsel før man går ut på tur på nettsider som for eksempel varsom.no. På sider for skiløyper vil de også ofte informere om løyper som går over vann, er trygge å gå på. Det er også viktig å huske på at isen kan være spesielt utrygg ved steder som de som er markert på illustrasjonen under.

 

Hvordan redde andre

Skal du redde noen som har gått igjennom isen skal du ikke bevege seg ut på isen selv, men heller rekke dem noe, for eksempel en stav eller en pinne, om personen er nærme land. Er personen lenger ut kan man kaste ut et tau eller en livline, om man har. Skift til tørre klær så fort som mulig. Faren for nedkjøling er stor om man går gjennom isen.

Hvis du selv går gjennom

Det er lurt å alltid ha ispigger hengende rundt halsen når du beveger deg ut på isen. Skulle du falle uti vil de gjøre det enklere å komme seg opp igjen. Når du kommer deg opp må åle deg innover mot land mens du ligger på magen. På den måten fordeler du vekta ut over et større område, og sjansen for å gå gjennom igjen blir mindre. Ikke reis deg opp før du er inne med land igjen eller er helt sikker på at isen under deg er trygg.

Du kan lese mer om redning på is her