• Ha vært med på å tenne bål.
  • Har vært med på å slukke bålet etterpå.
  • Har vært med på å lete etter ved/opptenning til bålet
  • Har spist mat som er laget på bålet/laget mat på bål