Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kjenner en stifinner seks kristne symboler.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kan en stifinner tenne et bål på tur uten andre medbragte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker.
 • Kan en stifinner bruke kniv forsvarlig.
 • Har en stifinner erfart minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking, innbaking) for å lage primitiv mat ved hjelp av åpen ild.
 • Kan en stifinner slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.

 


Krav til aktivitetsmerket fyr og flamme finner du HER.

 Åpning
Speiderne stiller i hestesko, og synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget, leder og speidere hilser flagget. En speider leser opp speiderloven. Navneopprop og tema for dagen. Hvordan lage bål og hva må man passe på? Når er det lov å tenne bål i Norge?

Utstyr: Navneliste, norske flagg, speiderloven 

 
Aktivitet 1
Knivreglene gjennomgås før stifinnerne får ta knivene i bruk til å lage opptenningsved. Samtale om hvordan man lager opptenningsved, hvilken hensikt dette har før stifinnerne får lage noen hver.

Huskeregel for knivbruk:

 • Spikk alltid fra deg, ikke mot deg selv eller andre.
 • Ha kniven i slira når du ikke bruker den.
 • Lek aldri med kniv.
 • Sett den ikke i bakken.
 • Når du gir fra deg kniven, hold i bladet slik at mottager trygt kan ta i skaftet.

Stifinnerne får utdelt hver sin vedkubbe som de skal lage opptenningsved av. Små spikkefliser, eller små tynne fliser.

På forhånd: Speiderne har fått beskjed om å ta med kniv på møtetAktivitet 2
Tenne opp bål:
Stifinnerne deles opp i to grupper, hvor den ene gruppen tenner pyramidebål, og den andre pagodebål. Samtale om hva som må være på plass for at det skal bli ild. Kan man tenne bål uten ild, varme eller brennbart materiale. Hva skjer når en fyrstikk er brent opp? Hvorfor?

Utstyr: Vedkubber, opptenningsved, fyrstikker

 


Mens bålet blir til glør tar vi
Andakt
Samtale om Ild som kristen symbolAktivitet 3
Stifinnerne griller pinnebrød og pølser. Evt. Banan i sjokolade, marsmellows etc.

Utstyr:
Det dere ønsker å grille
Tilgjengelige emner til spidd

 Avslutning
Tekst: repetere bålregler og elementer for ild.
Avslutning med fold deg sammen og speiderbønn.