BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. 

FORBEREDELSER FØR MØTET

 • Se krav til aktivitetsmerket Fyr og flamme her. Bytt eller legg til aktiviteter om dere heller ønsker å fullføre noen av de andre merkekravene. 
 • Gi beskjed til stifinnerne i forkant av møtet at de skal kle seg til å være ute og at de skal ta med kniv og sitteunderlag.
 • Finn fram nødvendig utstyr. Utstyret som kreves står under hver akivitet. 
   

ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni og navneopprop.
Les andakten Hva ville Jesus gjort? 

TIPS: Start med å tenne opp bålet. Lek en lek mens bålet blir klart til matlaging. Mens dere griller pinnebrød eller en annen enkel rett kan dere gjennomføre aktivitet 4 og 5.

AKTIVITET 1 - Hvordan tenne bål

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut når det er lov å tenne bål.
 • Bruk en kniv og spikk opptenningsved. Bruk opptenningsveden og tenn to ulike båltyper.
   

Gå gjennom når det er lov å tenne bål i norge og hvordan tenne bål. Ta speiderne med på å finne opptenningsved. Tenn opp to ulike båltyper. 

Hvordan tenne bål 
 

AKTIVITET 2 - Branntrekanten

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hvilke tre faktorer som må være tilstede for at det skal kunne brenne.
   

For å få flammer trenger vi oksygen, brennbart materiale og varme. Flammene slukker hvis en av delene mangler. Finn ut hvordan vi kan slukke flammer ved hjelp av det vi vet om branntrekanten.

Branntrekanten - lek 
 

 

AKTIVITET 3 - Mat på bål

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lag mat på bål.
   

Pinnebrød kan lages i mange varianter. Husk på eventuelle allergier og diettbehov!

Pinnebrød 
 

AKTIVITET 4 - Flammer med ulik farge

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hvorfor flammer har ulike farger.
   

Mens dere steker prinnebrødene, kan dere se på flammene. Hvilke farger har de og hva betyr det at de har ulike farger?

Ulike farger på flammene 
 

 

AKTIVITET 5 - Ulike typer ved

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Hvilke treslag egner seg best som ved? Finn ut brennverdien til ulike treslag.
   

Snakk om brennverdi, kjenn på trekubber med ulik brennverdi. Hva har brennverdien å si for oss?

Ulike typer ved 
 

AKTIVITET 6 - Slukke bålet

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Øv på å slukke bål eller ild, for eksempel med vann, sand eller brannslukkingsapparat. 
   

Bruk vann, sand eller brannslukkingsapparat til å slukke bålet med når møtet nærmer seg ferdig.

Slukkemetoder  
 

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt