Alltid beredt - speidernes valgspråk

Speidernes valgspråk er "alltid beredt". På speidermøter er det vanlig å avslutte med å gjøre en speiderhilsen og si valgspråket høyt i kor. Ofte står alle i en ring, i en hestesko eller på en linje, mens en leder stiller seg fremfor resten, gjør speiderhilsen og sier "vær beredt". Resten svarer med å gjøre speiderhilsen og si "alltid beredt".

Hva vil det si å være beredt

Vi kan ikke vite noe om alt mulig, og vi kan ikke være beredt på alt. Men det vi kan gjøre, er å være beredt på å gjøre det vi kan. Noen ganger er det å spørre andre om hjelp, mens andre ganger vet vi hva som skal til. Vi kan sørge for å være beredt på vær og vind når vi skal på tur, vi kan øve på førstehjelp og lære oss fjellvettreglene, og i møte med andre mennesker kan vi være åpne og vise forståelse og respekt.

Det er ikke alltid det å være beredt handler om å løse utfordringene som møter oss alene, men heller om å være i stand til å håndtere dem. I speideren lærer vi viktig kunnskap for å takle livet sånn at vi kan være beredt på de utfordringene som kommer. 

Snakk gjerne sammen i gruppa eller patruljen om hva dere tenker det vil si å være beredt, og hva hvordan vi kan bli beredt.