Stabilt sideleie

Bevisstløse personer kan kveles hvis luftveiene deres blokkeres. Det kan skje hvis tungen eller oppkast glir bakover i svelget, eller at hodet ligger ned mot brystet. Sideleie sikrer at den bevisstløse har frie luftveier.

Sideleie på 1-2-3

  1. Finn ut om personen er bevisstløs.
  2. Sjekk om personen puster som normalt.
  3. Hvis svaret på begge spørsmålene over er ja, legg personen i stabilt sideleie og ring 113.
     

Hvordan vite om noen er bevisstløse?

For å finne ut om en person er bevisstløs, må vi gå bort til personen og snakke til hen. Hvis vi vet hva personen heter, kan vi bruke navnet hens, fortelle hvem vi er og at vi er her for å hjelpe. Vi kan spørre om personen er våken og om hen kan høre oss. 


 

En delvis bevisst person er ofte forvirret og kan bli beroliget av god informasjon. Om vi ikke får svar, kan vi riste forsiktig i skuldrene til personen. Vi må passe på at vi ikke dunker hodet i bakken.

Hvis vi fortsatt ikke får svar eller reaksjon, kan vi klapse eller klype personen forsiktig i ansiktet mens vi hele tiden snakker høyt til personen. Du kan lese mer om bevisstløshet her.

Får vi fremdeles ikke noen reaksjon, kan vi regne med at personen er bevisstløs. Da må vi finne ut om personen puster. Hvis personen puster, skal vi legge hen i stabilt sideleie. Vi må sørge for frie luftveier og ringe 113.

Hvis personen ikke puster, må vi starte hjerte- og lungeredning.
 

Hvordan utføre førstehjelp?

Den bevisstløse personen må ligge på ryggen på bakken. Vi må sørge for frie luftveier ved å ta tak i kjeven og bøye hodet lett bakover. En setter seg på huk ved personens høyre side. Hen skal ta tak i den bevisstløses venstre arm og legge den på personens bryst med hånden opp mot den høyre skulderen til personen. Den bevisstløses høyre arm skal ligge rett ut, men med en 90 graders-vinkel i albueleddet. Trekk hånden opp mot hodet.

Ta tak i den bevisstløses venstre bein. Løft det opp og nøy kneleddet. Rull personen over på siden ved å ta tak i skulderen og kneet på det bøyde beinet og dra mot deg. Flytt på armer og bein for å lage mest mulig stabilitet for den bevisstløse. Vugg forsiktig på personen for å sjekke at hen ligger stabilt. 

Det er viktig at den bevisstløse ikke ruller over på magen. Sørg for at øuftveiene er frie ved å ta tak i kjeven og trekke hodet lett bakover. Legg den bevisstløses venstre hånd under hodet og ring 113.

TIPS: Det er ikke så viktig om du sitter på høyre eller venstre side av den bevisstløse før du starter. Det viktigste er at den bevisstløse ligger på siden og passe på frie luftveier. 
 


 

Utdybende forklaring

Det finnes mange årsaker til at en person er bevisstløs. Mangel på oksygen, forgiftning, mangel på blod til hjernen eller for lav kroppstemperatur er noen av årsakene som kan føre til bevisstløshet.

En bevisstløs person som ligger i sideleie skal aldri forlates fordi tilstanden raskt kan endre seg. Den bevisstløse personen kan våkne og være forvirret. Da trenger hen en forklaring på hva som har skjedd og noen som kan svare på spørsmål. Den bevisstløse personen kan også slutte å puste og da må du sette i gang med hjerte- og lungeredning.