BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Finn frem et hvilket som helst turkart og velg ut et startsted på kartet. 
  2. Lag en rebus ved å velge ut ulike stedsnavn på kartet og hvilken eller hvilke bokstaver i stedsnavnet som skal brukes i løsningen, for eksempel: 3 kilometer sørvest for startstedet, 3. bokstav. Da må speiderne finne stedsnavet 3 kilometer sørvest for startstedet og ta med seg 3. boksaven som en del av løsningen.
  3. Fortsett å løse flere rebus-opgaver til dere har funnet hele løsningen.
     

TIPS: Dere kan dele dere inn i patruljer og lage rebuser til hverandre. Dere kan variere vanskelighetsgraden ved å veksle på å oppgi kompassgrader, himmelretninger, centimeter på kartet eller kilometer i virkeligheten.

For å gjøre det lettere kan dere også si hva slags sted dere skal finne frem til, for eksempel: 4 cm vestover ligger det et vann. 1. bokstaven i navnet på vannet.
 

UTSTYR

  • Kompass
  • Et eller flere hvilket som helst turkart
  • Noe å skrive med og på
  • Eventuelt ferdige rebusoppgaver