BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere. 

 1. Lær å ta ut kompasskurs. 
 2. Finn målestokken på et kart og regn ut hvor langt en centimeter på kartet er i virkeligheten.
 3. Vis hvordan vi kan se forskjell på en bratt stigning og en slak stigning på kartet. 
 4. Finn ut hva de ulike fargene på et kart betyr og lær tegnene for følgende ting: sti, vann, myr, bygning, stup og høyspent.
 5. Følg med på et kart mens dere går tur. Delta aktivt i veivalg underveis.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan speiderne gjøre minst to av kravene under.

 • Finn nord ved hjelp av tre ulike tegn i naturen.
 • Vis at dere kan orientere kartet etter terrenget.
 • Vær med på et orienteringsløp som stifinner.
 • Lag et kart over et kjent område i lokalmiljøet ut fra observasjoner, flyfoto eller lignende.
 • Lær de åtte himmelretningene: nord (N), nordøst (NØ), øst (Ø), sørøst (SØ), sør (S), sørvest (SV), vest (V), nordvest (NV).
   

Hvis dere vil ha hjelp til å gjennomføre merket kan dere bruke dette møteforslaget for Orientering.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken