Obligatoriske krav:

  1. Kunne orientere kartet ved hjelp av et kompass.
  2. Finne målestokken på et kart og sammen regne ut hvor mye en cm på kartet  blir i virkeligheten.
  3. Kunne vise på et kart hvordan man ser forskjellen på en bratt stigning og en slakere stigning.
  4. Vite hva fargene på et kart betyr og kjenne igjen følgende karttegn: sti, vei, vann, myr, bygning, stup og høyspent.
  5. Følge med på et kart under en tur i naturen, og delta aktivt i veivalg underveis.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Finne nord ved hjelp av tre ulike tegn i naturen.
  • Kunne orientere kartet etter terrenget.
  • Delta på orienteringsløp i speidergruppa som stifinner.
  • Kunne de åtte himmelretningene (N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV).
  • Lage sitt eget kart over et kjent område i lokalmiljøet ut fra observasjon, flyfoto el.l..

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her og her

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken