Obligatoriske krav:

 1. Kunne nødnummeret  1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
 2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
 3. Kunne rense et skrubbsår eller sår etter små kutt og sette på plaster.
 4. Kunne teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, og kunne legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
 5. Øve på hjerte-lungeredning.
 6. Kunne legge en trykkbandasje.
 7. Kjenne innholdet i troppens eller patruljens førstehjelpsett.
 8. Kunne gjennomføre korrekt hjerte- lungeredning.
 9. Vite hvorfor store blødninger er livstruende og kunne stanse store blødninger med hjelp av trykkbandasje.
 10. Kunne legge støttebandasjer på håndledd, ankel og kne eller albu og vite når de skal brukes.
 11. Vite forskjell på brudd og forstuing og vite hvordan du skal behandle dette.
 12. Kunne lage to typer bårer.
 13. Vite hvorfor fremmedlegeme i luftveien er farlig, og kunne de tre teknikkene hoste, ryggslag og bukstøt for å fjerne fremmedlegme.
 14. Vite hvordan man skal opptre ved hjerte- lungeredning når man har mistanke om at pasienten har et fremmedlegeme i halsen.
 15. Vite hvordan du behandler en person i sjokk.
 16. Vite hva som må skje på et skadested og i hvilken rekkefølge, og øve på å være skadestedsleder i minst to ulike scenarioer på øvelse/manøver. Et scenario skal være relatert til det å være på speidertur/leir og et scenario skal være knyttet til en trafikkulykke.
 17. Kjenne forbundets beredskapsplan, gjøre en riskovurdering og lage en lokal beredskapsplan for en patruljetur eller annet speiderarrangement.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 • Lage og gjennomføre en enkel førstehjelpsøvelse for sin egen patrulje eller stifinnere eller oppdagere.
 • Instruere en patrulje eller en annen gruppe med speidere i korrekt hjerte- lungeredning.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av gullgraden i gradsprogrammet.