BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Ta eller ha tatt aktivitetsmerke Førstehjelp for vandrer.
 2. Lag to ulike bårer og bær en person på hver av bårene i minimum 100 meter.
 3. Finn ut hvordan dere behandler personer med sjokk, og gjennomfør en øvelse med fokus på sjokk.
 4. Kunne gjennomføre korrekt hjerte- lungeredning. 
 5. Finn ut hvorfor det er farlig med fremmedlegeme i luftveien,  lær de tre teknikkene: hoste, ryggslag og bukstøt, for å fjerne fremmedlegeme i halsen, og vit hva vi skal gjøre ved hjerte- lungeredning ved mistanke om at pasienten har et fremmedlegeme i halsen.
 6. Gjennomfør en praktisk øvelse hvor dere sikrer et skadested, øver på å ringe 1-1-3, får oversikt over skadde, roer ned situasjonen og hjelper skadde.
 7. Finn forbundets beredskapsplan og gjør en risikovurdering av en patruljetur eller et annet speiderarrangement. Lag en lokal beredskapsplan for arrangementet.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

 • Lag og gjennomfør en enkel førstehjelpsøvelse for patruljen, stifinnere eller oppdagere.
 • Instuer en patrulje eller en annen gruppe med speidere i korrekt hjerte- og lungeredning. 
 • Delta på et førstehjelpskurs. 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av gullgraden i gradsprogrammet.