Obligatoriske krav:

  1. Diskutere med roverlaget hva psykisk helse er for dere. Hvordan kan vi styrke den psykiske helsen hos oss selv?
  2. Velg en case og diskuter hvordan dere hadde løst det. Velg blant disse casene eller et dere har opplevd i speidergruppen. 
  3. Finn ut hva helsenorge.no mener om psykisk helse.
  4. Diskuter hvordan speidergruppen best kan snakke om psykisk helse med speiderne. Ta opp dette med lederne.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Arranger en kosetur med roverlaget.
  • Inviter et annet roverlag eller medlemmer fra en annen ungdomsorganisasjon på en sosial kveld.
  • Gjør noe hyggelig for speiderne på et speidermøte.
  • Ordne et arrangement for speidergruppa eller nærmiljøet med tema psykisk helse.