Presentasjonene

Åpningspresentasjonen

Del 1: Rekruttering og avtale

1A - Hvor vil din gruppe være om 5 år?

Hvordan planlegge strategisk for speidergruppa og bruke de ressursene dere har, sette mål, delegere og fordele ansvar? Økten passet for alle som har ambisjoner om å vokse og gi bedre speiding.

1B - Tydeliggjør roller i gruppa

Gjør det attraktivt å bli leder hos dere ved å synliggjøre hva det innebærer. Vi så på hvordan vi tydeliggjør behovene og oppgaver som hører til ulike verv ved å lage rollebeskrivelser. Vi så også nærmere på tidsavgrensning og hvordan dere kan lyse ut vervene for å rekruttere nye ledere.

1C - Innføringskurs: Hva er speiding?

Dette kurset var for rovere, foresatte og nye ledere som ønsker innsikt i hva speiding egentlig er. Du lærer om speidermetoden, organisasjonen, verdiene våre, hva det vil si å være leder hos oss, kort om speiderprogrammet og ressurser.

1D - Hva skal til for at unge ledere blir?

Ønsker du å utvikle unge ledere eller er du en ung leder selv? På denne økten fikk deltakerne dele sine erfaringer. Vi snakker ofte om å rekruttere utenifra. På denne økten lærte vi mer om hvordan vi i større grad kan rekruttere internt, fordele oppgaver på en ny måte og hvordan gruppa eller kretsen kan arbeide for å beholde de unge slik at de fortsetter og får utviklet seg til å bli gode ledere.

1E - Forventningsavklaring ved ny rolle

Når vi tar imot nye ledere eller ledere får nye verv er det viktig med en avtale og en grundig forventningsavklaring. Hvordan kan vi ta imot nye ledere, lage en avtale, introdusere de for gruppa og de nye oppgavene, og ha en forventningsavklaring om motivasjon, arbeidsoppgaver, behov for opplæring og tidsomfang? Deltakerne fikk innsikt i verktøyene «Sjekkliste for nye ledere» og «Personlig utvikling».

Del 2: Støtte for utvikling

2A - Ledertrening i forbundet - hvilke lederkurs har du muligheten til å delta på?

Opplæring er en viktig del av lederstien. Bli kjent med det forbundet har av ledertrening og ressurser for opplæring. Alle kursene ble presentert og vi gikk nærmere inn på hvordan kursmenyen fungerer; Hvilke kurs kan gruppen din bestille og hvordan gjør dere det?  Deltakerne fikk også høre mer om hvordan det er å være deltaker, og hvordan du kan bli stab på nasjonale kurs og i utvalg.

2B - Lederfellesskap

Lederomsorg og et godt lederfellesskap er en viktig støtte for våre speiderledere. Her kan du få mange gode tips og triks til hvordan dere kan bygge et godt lederfellesskap. Få innspill og del dine beste erfaringer!

2C - Dialog og forebygging av konflikt

Kurset ga en introduksjon til Marshall Rosenberg sin modell for ikkevoldskommunikasjon. Dette er en metode og en holdning til kommunikasjon som benyttes over hele verden i alt fra barnehager og skoler, til diplomati og konflikthåndtering i krigsområder. Modellen kan benyttes like godt i familien som på skolen eller jobben, og ikke minst i speidergruppen.

2D - Coaching

Coaching er veiledning og motivering av mennesker, uansett alder. Ved bruk av coaching kan vi lære oss å bli selvstendige individer som tar bevisste veivalg og utvikle oss faglig og personlig. Det kan være alt fra å planlegge kretsleir eller til å gå fra rover til leder. Vi fikk kort innføring i noen av grunntankene bak coachingprinsippet. Vi fikk også testet dette i praksis med en øvelse.

2E - Prosjektledelse

Drømmer du om å lede et speiderarrangement eller jobbe med prosjektledelse? På dette kurset lærte vi mer om hvordan vi kan dra nytte av prosjektledelse i rollen som speiderleder. Dette er en metode for å arbeide målrettet og systematisk. Vi lærte også mer om mulige fallgruver i prosjektarbeid.

2F - Teamroller

Visste du at vi alle inntar en spesiell rolle når vi samarbeider med andre? Er du den som fokuserer på mål, eller mest opptatt av at det skal være hyggelig og kanskje litt ubesluttsom? Er du ofte nøyaktig og påpeker feil og mangler, eller er du fantasirik og kommer med gode ideer? På kurset lærte vi mer om Belbins teamroller, hvilken rolle du oftest tar og hvordan dere kan jobbe bedre sammen ved å være klar over hvilke roller du velger i teamarbeid.

Del 3: Forpliktelse til gruppa

3A - Avslutning og evaluering

Etter endt arrangement, prosjekt eller på slutten av et semester må man se tilbake på det som har skjedd. Stod det til forventningene? Nådde vi målene? Det er viktig å evaluere prosjektet både underveis for å styre kursen, og etter endt prosjekt. Gruppen kan lære til neste gang slik at dere for eksempel kan lage en enda bedre rovertur, ledersamling eller kretsbannerkonkurranse. Det er også viktig å evaluere hvordan du eller lederen har jobbet og den enkeltes personlige utvikling, og hva som skal skje videre.

3C - Hvordan skape tilbakemeldingskultur

For å utvikle oss, lære og forbedre det arbeidet vi gjør trenger vi tilbakemeldinger. På denne økten lærte deltagerne, i tillegg til å dele erfaringer, om ulike måter å gi tilbakemeldinger på og hvordan vi kan skape en tilbakemeldingskultur i gruppa. 

3D - Gi nye utfordringer

Etter en periode kan det være lurt å rotere på verv og arbeidsoppgaver for å holde engasjementet oppe. Det kan også oppstå endringer i livet som gjør at man flytter eller andre ting som gjør at man søke nye utfordringer. I denne økta så vi også  hvor lenge man bør sitte i et verv og hvordan vi kan finne den riktige utfordringen.

3E - Beholde ledere

Hvorfor er du, eller vil du bli, leder? Tenk på hvorfor du selv er leder og hva som gjør at du fortsatt er med. Vi så på ulike metoder for å anerkjenne frivillige og dele erfaringer om hva som skal til for å beholde ledere. 

3F - Hvordan kan dere få lederstien til å fungere?

Denne økten var for gruppeledere, kretsledere og kretsleirstab. Økten tok for seg hvordan du kan bruke lederstien hos dere for å lede og følge opp frivillige. Vi så på hvordan det kan gjøres i gruppa, kretsen eller kretsleirstaben.

Avslutningspresentasjonen

Har du lyst på kursbevis?

Last ned kursbeviset for print her, og for digital utfylling her. Fyll inn eget navn og informasjon fra kursene du deltok på.