Ledertreningen er alt tilbudet vi har for opplæring og arrangementer for ledere 17 år og eldre. Det kom inn 917 svar fra rovere, assistenter og ledere, både med og uten ledererklæring.

Lederkurs

Undersøkelsen viser at 63% kjenner til forbundets kursmeny, som består av flere kategorier med lederkurs som blir holdt nasjonalt og som grupper og kretser kan bestille hjem til seg.

Videre ser vi at 72% ikke har deltatt på lederkurs de siste tre årene, og hovedgrunnene er lang reisevei, at de ikke fått informasjon eller manglende tid. Det som utpekte seg for at flere skal dra på eller bestille lederkurs til seg er at det arrangeres i nærmiljøet, at kretsen arrangerer og at det gis mer informasjon om kursene.

Kurs i kursmenyen kan bestilles til kretsen eller gruppa. Det vil gjøre reiseveien og bruk av tid på kurs kortere, men det er også forståelig at mange speiderledere allerede bruker mye tid på speiding, og dermed kanskje ikke prioriterer kurs. Vi ønsker at flere skal få med seg informasjon om kurs, så spre ordet om både lokale og nasjonale kurs, og dra gjerne sammen.

Av de som har deltatt på lederkurs har de fleste deltatt på nasjonale kurs arrangert av forbundet, og av disse har 80% gitt kurset 4 til 6 stjerner. Nesten 100 personer ønsker å bli kontaktet for å diskutere muligheten for å få lederkurs til seg, så det er et gledelig funn! På spørsmålet om hvilke kurs lederne ønsker fikk disse flest svar: Kurs i barn med spesielle behov, sikkerhet og beredskap, speiderprogram i praksis og sosiale samlinger i kretsen. 

Mange ønsker å holde kurs
Det var også 93 personer som er interessert i å holde kurs for forbundet, og vi vil jobbe videre med å kontakte disse, spre ledige verv på nett, og utvikle flere kursholdere slik at vi kan gi enda flere et tilbud om lederkurs i tiden fremover. Hvis du har lyt til å holde kurs for forbundet kan du ta kontakt med oss på post@kmspeider.no

Visste du at dere kan bestille lederkurs til dere?
Se hvilke kurs som holdes i arrangementsoversikten eller bestill et lederkurs til dere. Les mer på kmspeider.no/ledere.

Veien videre
Ledertreningsutvalget, landsstyret og administrasjonen vil nå jobbe videre med funnene fra undersøkelsen og gjøre alt vi kan for at det skal bli enklere å være leder hos oss og for å gi et enda bedre ledertilbud.

Har du flere tanker om hvordan du og dine medledere kan få en enda bedre speiderhverdag? Ta kontakt på post@kmspeider.no.

Hva kan dere gjøre?

  • Se på resultatene fra lederundersøkelsen sammen og diskuter hva dere trenger for at det skal bli enklere eller bedre å være leder hos dere. 
  • Spill kategorien "ledere" i Gruppekompasset. Gruppekompass er et spill for ledere og patruljeførere i speidergruppa. Sammen kan dere spille for å skape debatt, diskutere hva dere gjør bra i gruppa og hva dere ønsker å forbedre. Hvis dere ønsker å ha fokus på ledere kan dere spille kortene som går på ledere. 
  • Legg en plan for å rekruttere flere ledere. Lederstien kan være et godt verktøy for å rekruttere og følge opp ledere.
  • Arrangere flere sosiale samlinger for lederne i gruppa eller hør med kretsen om å få det til.
  • Arranger "Speiderprogram i praksis" i kretsen. Dette er et etterspurt kurs som tar for seg speidermetoden i praksis og gir ledere ferdigheter til å holde gode speidermøter. 
  • Gi lederne hos dere god opplæring og bruk gjerne sjekklista for nye ledere for å sikre god og grunnleggende opplæring. 
  • Send inn deres forslag til merker, aktiviteter eller møteforslag til forslagskassa slik at vi kan fylle opp aktivitetsbanken med mer godt innhold. På den måten kan vi dele våre beste aktiviteter og møteforslag slik at det kommer flere til gode og at det blir enklere å planlegge speidermøter og turer. 
  • Del informasjon om lederkurs og spør ledere om dere skal dra sammen, eller bestill lederkurs til dere. 

Kommende lederkurs som arrangeres

Dagskurs Førstehjelp Speider 21.mars i Bergen.

Lederkursbonanza med dagskurs i førstehjelp NGF+DHLR og barn med spesielle behov 27.-29.mars på Nordtangen. 

Turledelse Vinter 4.-8.april på Finse på Hardangervidda

Trekløver-Gilwell 4.-11-juli i Kristiansand og 17.-24.juli i Sverige