Innhold på kurset

Trekløver-Gilwell er et videregående kurs bestående av et ukeskurs, en praksisperiode med veiledning og en oppfølgingshelg. Kurset er den naturlige fortsettelsen av din lederutvikling når du har tatt grunnleggende ledertrening som "Velkommen som leder", deltatt på noen kurs fra kursmenyen eller tilsvarende lederkurs, og vært speiderleder i noen år. Kurset gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv som person og som speiderleder. Trekløver-Gilwell bruker speidermetoden i praksis; patruljesystemet, friluftsliv og learning by doing er sentrale elementer gjennom hele treningen. 

Trekløver-Gilwell-kurset treningsuke arrangeres sommeren 2021, så en praksisperiode og til slutt en oppfølginghelg i januar 2022. Alle de tre delene av treningen, en uke på kurs i juli 2021, en utviklingsperiode med veiledning og oppfølgingshelg 2022 er obligatoriske. I løpet av utviklingsperioden skal det lages en skriftlig rapport som skal godkjennes av veileder og kursleder.

Når du har gjennomført Trekløver-Gilwell mottar du «sølvknappen» og Trekløver-Gilwell-skjerfet. 

Om kursuka

Kursuka fokuserer på kjernen i speidingen og hva det betyr for deg: Hvorfor er jeg speider? Hvorfor er jeg speiderleder? Hva betyr speidingens verdigrunnlag? Hva gir det meg? Hva er det jeg ønsker å bringe videre til nye generasjoner speidere? I løpet av kursuka får du utfordringer i ledelse og samarbeid. I en uke skal du bo ute, lære og løse oppgaver sammen med din patrulje. 

Praksisperiode

I praksisperioden skal du gjennomføre en valgfri oppgave i ditt eget speidermiljø under veiledning fra en av kurslederne. Oppgaven skal gi deg personlig og faglig utvikling. 

Oppfølgingshelg

Kurset avsluttes med en avslutningshelg 28.-30. januar 2022. 

Hvem kan ta kurset?

Trekløver-Gilwell kan tas av alle speiderledere over 23 år som ønsker å videreutvikle seg som ledere. Du bør ha deltatt på lederkurs og vært aktiv speiderleder i minst 3 år.

Du må også forstå og kunne snakke engelsk. 

Søknad

Det er maks plass til 36 deltakere fra hele Norden. Mer informasjon og søknadsskjema finner du her.

Pris

4 900 SEK. Mulighet for å få noe støtte mot at du holder kurs for forbundet senere. Ta kontakt med teamleder og ansvarlig for ledertrening, Elise, hvis det er av interesse. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Elise Irene Kjelling på elise@kmspeider.no eller ansvarlig for kurset, Erika Gilbertsson, på erika.gilbertsson@scouterna.se.