Innhold

Dagskurs Førstehjelp Speider er et intensivt kurs hvor du lærer om primær- og sekundærundersøkelse, sykdomslære, hjertelidelser, forgiftninger, medisinhåndtering, nedkjøling og overoppheting. Du vil jobbe med case-oppgaver sammen med de andre deltakerne. Etter kurset skal du kunne håndtere vanlige hendelser på speidermøter, turer og leirer. 

Dette er først og fremst et teoretisk kurs, men noen caseøvelser mot slutten. Det ikke noe krav til forhåndskunnskaper.

Kurset holdes på speidersenteret i Bergen i Tverrgaten 2, 5017 Bergen. Kursstart kl. 10:00 og vi er ferdige til kl. 18:00. 

Kurset blir holdt innendørs, og det er fint med klær som er egnet til casetrening på gulvet. Det vil bli servert kaffe, te og frukt underveis og en lunsjpause 13:00. Hvis du har allergier er det fint om du oppgir dette i påmeldingen. 

Dagskurs har vært populære, så det anbefales å melde seg på så raskt som mulig. Vi legger opp til at deltakerne kommer seg til og fra kurset på samme dag. Hotellopphold blir ikke dekket.

Kursholderne

Kursholderne er Anders Christoffersen er både er sykepleier, legestudent, speider og en veldig dyktig instruktør. Han har jobbet på sykestua under landsleiren i Asker 2014 og han har holdt mange kurs tidligere. Marie Bergvatn Barlien er speiderleder og sykepleierstudent og har mye erfaring med å være stab og kursleder på arrangementer. Så du vil få mange konkrete eksempler fra virkeligheten.

Kursavgift

Kursavgift: 550 kr. Kursavgiften innbetales til konto 9615.10.77002 og merkes med "Dagskurs Førstehjelp Speider" og "navn". Betalingsfrist er samme som påmeldingsfrist, 8.mars. 

Husk at 75 % av deltakeravgiften og opptil 50 % av reiseutgiftene kan bli refundert til gruppa som Frifond-støtte hvis du søker om støtte innen 1.mai 2020. 

Økonomien skal ikke være til hinder for å delta på våre aktiviteter. Er du 26 år eller yngre kan du, din foresatte eller din leder sende søknad om å få dekket deltakeravgiften din på dette eller andre arrangementer gjennom deltakerfondet. Les mer og send inn søknad her.

Påmelding

Skjer i HyperSys (kommer snart)

Spørsmål?

Ta kontakt med kretssekretær Kine Nyhammer på bjorgvin@kmspeider.no om du har noen spørsmål om dette kurset. 

Toppbilde: Magnus Berntzen Norlid
Miniatyrbilde: Magnus Berntzen Norlid